วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มี.ค. 64 พร้อมกำหนดวันรับสมัคร 8-12 ก.พ.64


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี นั้น  ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีแล้ว  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล จะประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง  โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28  มีนาคม2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12  กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีต่อไป

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเลือกตั้ง กกต.ได้กำหนดให้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 แสนบาท สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ไม่เกิน 1.3 แสนบาท  ด้านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ไม่เกิน  3.7 แสนบาท และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่เกิน 1.3 แสนบาท   นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ไม่เกิน 2.9   แสนบาท สมาชิกสภาเมืองล้อมแรดไม่เกิน 8.3 หมื่นบาท เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเมืองพิชัย   ในส่วนของนายกเทศบาลตำบล จะอยู่ที่ไม่เกิน 2.6-2.7 แสนบาท แล้วแต่พื้นที่ ส่วนสมาชิกสภาตำบล จะไม่เกิน 5.2-6.2 หมื่นบาท แล้วแต่พื้นที่  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์