วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

จังหวัดลำปาง ออกประกาศกำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย หากฝ่าฝืนจำหน่ายเกินราคา โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


จำนวนผู้เข้าชม best free website hit counter

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนมีความต้องการในการซื้อหน้ากากอนามัยมีมากกว่าปกติในระยะนี้ ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 จังหวัดจึงออกประกาศการกำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย ดังนี้

               

ข้อ 1 ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่ผลิตภายในประเทศ จำหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท

 

ข้อ 2 ให้ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือหน้ากากอนามัยอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือที่ผลิตภายในประเทศ ยกเว้นหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่คำนวณจากวิธีการ ดังต่อไปนี้

 

(1) ราคาที่ผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตจำหน่าย ให้คำนวณจากต้นทุน บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของต้นทุน

(2) ราคาที่ผู้จำหน่ายส่งจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตาม (1) บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตาม (1)

(3) ราคาที่ผู้จำหน่ายปลีกจำหน่าย ให้คำนวณจากราคาตามข้อ (2) บวกค่ากระจายสินค้า ค่าตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 23 ของราคาตาม (2) ราคาตาม (1) (2) และ (3) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจำหน่ายเกินราคาที่กำหนดจะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นผู้กระทำความผิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบให้แจ้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร 0-5426-5087 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง โทร 0-5435-1211


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์