วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

นายกอบจ.ลำปางพร้อมคณะบริหารเยี่ยมชมสวนสาธารณะหนองกระทิง เตรียมพัฒนาพื้นที่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.50 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง เยี่ยมชมสวนสาธารณะหนองกระทิง หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ อบจ.ลำปาง โดยนายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่างพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนำชมสถานที่
โอกาสนี้นายถาวร บุปผาเจริญ ส.อบจ.ลำปาง เขต 4 อ.เมืองลำปาง ซึ่งเป็น สมาชิกสภาฯในเขตพื้นที่ร่วมนำชมและให้ข้อมูล และนายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.เกาะคา ร่วมเดินชมสถานที่ ซึ่งการเยี่ยมชมสวนสาธารณะในครั้งนี้ นายก อบจ.ลำปางพร้อมคณะได้เดินสำรวจพื้นที่ทั้งหมด พร้อมสอบถามปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำสู่การพัฒนาต่อไป
จังหวัดลำปางได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะหนองกระทิงเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของประชาชนโดยทั่วไป

อบจ.ลำปางมีภารกิจด้านการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬา การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่น เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์