วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จ.ตาก ร้องขอน้ำจากเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา ปล่อยสมทบแม่วัง 3 เดือน ขณะที่สำนักชลประทานที่ 2 แจงมีแผนส่งน้ำอยู่แล้วในเดือนเมษายน 15 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะให้การช่วยเหลือได้ 1 เดือนเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน  โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แจ้งขอให้สำนักงานชลประทานที่ 2 พิจารณาเพิ่มการระบายน้ำให้เดือนละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมน้ำประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำวังตอนล่างในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 6 ตำบล อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตาก  ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ชี้แจงแผนเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาดังกล่าวไว้ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวเท่านั้นขณะเดียวกัน แผนในการส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.ตาก นั้น จะต้องขอความร่วมมือให้พื้นที่ระหว่างทาง ฝาย และพื้นที่กักเก็บน้ำในเขต จ.ลำปาง เปิดทางระบายน้ำ และงดการสูบน้ำระหว่างเส้นทางน้ำตลอดแนว จนกว่าจะตรวจสอบยืนยันได้ว่าน้ำไหลถึงปลายทางพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จึงจะประกาศให้มีการสูบน้ำได้ เพื่อให้ราษฎรทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดตาก ได้รับประโยชน์จากน้ำที่ได้ทำการระบายไปช่วยเหลือ ทั้งด้านการอุปโภค บริโภค และประโยชน์ด้านอื่น ๆ โดยจะมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผ่านสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ไปได้อย่างไม่ขาดแคลนน้ำ

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษากิ่วลม – กิ่วคอหมา จ.ลำปาง และคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในการประชุม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จ.ตาก ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตากการประชุมครั้งนี้ ทาง จ.ตาก ได้หารือถึงแนวทาง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำวังตอนล่าง จ.ตาก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นแล้วขณะนี้ โดยแม่น้ำวังได้แห้งขอดลง ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมได้ขอให้มีการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม – เขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง มาช่วยเหลือ ซึ่งทางชลประทานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้วางแผนระบายน้ำลงไปช่วยเหลือ และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ทั้งในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก จำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ในห้วงเดือนเมษายน 2564 นี้  โดยได้รายงานให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับทราบ และพิจารณาวางมาตรการ ตลอดจนมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการระบายน้ำเพื่อส่งไปช่วยเหลือต่อไป 

สำหรับภาพรวมเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา จ.ลำปาง ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 127.321 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ 46.05ของความจุ โดยเขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม มีปริมาณน้ำขณะนี้ 66.818 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39.24 ของความจุ ส่วนเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง มีปริมาณน้ำ 60.503 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56.96  ของความจุ

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์