วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เปิดประชุมสภา อบจ.ลำปาง นัดแรก หลัง สจ.ได้รับการรับรองครบทั้ง 30 คน เลือก “ถาวร” นั่งประธานสภาฯ

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครั้งแรก  โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ปลัด อบจ.ลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชั่วคราว อ่านประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกประชุมสภาฯ ครั้งแรก และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบนโยบายและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รอง ผวจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการประชุมสภาฯ
จากนั้น พ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่พริก เขต 4 ได้รับเลือกเป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

สำหรับวาระการประชุมเพื่อพิจารณา มีการเลือกประธานสภา อบจ.ลำปาง รองประธานสภา อบจ.ลำปาง และเลขานุการ อบจ.ลำปาง ซึ่งผลปรากฏว่า ประธานสภา อบจ.ลำปาง ได้แก่ นายถาวร บุปผาเจริญ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.เมืองลำปาง เขต 4  รองประธานสภา อบจ.ลำปาง ได้แก่ นายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แม่ทะ เขต 1  และ นางสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.วังเหนือ เขต 1  ส่วนเลขานุการสภา อบจ.ลำปาง ได้แก่ นางสมพร กาไวย์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม กองกิจการสภาฯ อบจ.ลำปาง


          ในที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง และสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง มุ่งมั่นจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน. ภาพ/ข่าว อบจ.ลำปาง 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์