วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครลำปาง 8 ปีที่ผ่าน “กิตติภูมิ” นั่งนายกฯ ท่ามกลาง สท.กลุ่มนครลำปาง 21 คน ลุ้นเลือกตั้งปีนี้ใครจะเข้าวิน


จำนวนผู้เข้าชม visitor counter

           ย้อนดูการเลือกตั้งเทศบาลนครลำปางครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 55 ในครั้งนั้นมีผู้สมัครลงชิงนายกเทศมนตรีเพียง 2 คน คือ นายนิมิตร จิวะสินติการ อดีตนายกเทศมนตรี 2 สมัย จากกลุ่มนครลำปาง และนายกิตติภูมิ นามวงค์ อดีตรองนายกเทศมนตรีที่ถูกปลดฟ้าผ่า ตั้งกลุ่มภูมิลำปางมาลงสู้ศึก พร้อมส่งผู้สมัคร สท.ครบทุกเขตชิงกันทั้ง 2 กลุ่ม

          แต่เมื่อผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีออกมา กลับเป็นที่ฮือฮา เมื่อนายกิตติภูมิ นามวงค์ ผู้สมัครหมายเลข 2 หัวหน้ากลุ่มภูมิลำปาง ได้คะแนน 10,545 คะแนน นำนายนิมิตร จิวะสันติการ อดีตนายกเทศมนตรีสองสมัย หัวหน้ากลุ่มนครลำปาง ที่ได้คะแนน 9,577 คะแนน ทำให้นายกิตติภูมิ โค่นแชมป์ ลงได้ด้วยคะแนนที่ชนะไป 968 คะแนน  ขณะที่สมาชิกสภา ของกลุ่มนครลำปาง ยังคงครองเก้าอี้ได้ถึง 21 ที่นั่ง ส่วนอีก 3 ที่นั่งนั้นกลุ่มภูมิลำปางได้ไปครอง
ผกลารเลือกตั้ง สท.เขตเลือกตั้งที่ 1  น.พ.วัฒนา  วานิชสุขสมบัติ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ นายสุบิน  ชุมตา นายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ นายพิทักษ์  แสนชมภู  กลุ่มนครลำปาง  และนายณัฐธนวัฒน์  ปัญญาพันธ์ กลุ่มภูมิลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 2  นายจาตุรงค์  พรหมศร   นายกิตติ  จิวะสันติการ  ร้อยเอกศักดิ์ชัย  หงส์ใจสี   น.ส.อมลยา  เจตวนิชย์  นายสันติ  เขียวอุไร  และนายนภดล  ผดุงพงษ์  จากกลุ่มนครลำปางทั้งหมด

เขตเลือกตั้งที่ 3  นายประสิทธิ  หรรษ์หิรัญ   นายจรูญ  เติงจันต๊ะ  นางสุดารัตน์  บุญมี   นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์   นายวิบูลย์  ฐานิสรากูล  และนายสมัย  เมฆนคร   จากกลุ่มนครลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 4   จ.ส.อ.สมบูรณ์  บรรจงจิตต์   นายณัฐกิตต์  บรรจงจิตต์   พ.ต.วิชานนท์  แดงสร้อย   นายเกษม ปัญญาทอง  นายบริบูรณ์  บุญยู่ฮง   และ นายประชัญ  บุญสูง  กลุ่มนครลำปาง

ขณะที่ผู้มีสิทธิทั้งหมด 43,535 คน แต่กลับออกมาใช้สิทธิเพียง 21,700 คน หรือ ร้อยละ 49.84  เท่านั้น น้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครลำปาง

เมื่อมาถึงการเลือกตั้งเทศบาลในปี 64  มีผู้สมัครลงชิงนายกเทศมนตรีถึง 5 กลุ่มด้วยกัน คือ เบอร์ 1 นายณรงค์ พินธิสืบ กลุ่มความสุขนครลาปง เบอร์ 2 นายนิมิตร จิวะสันติการ กลุ่มนครลำปาง เบอร์ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย กลุ่มพัฒนาลำปาง เบอร์ 4 นายกิตติภูมิ นามวงค์ กลุ่มภูมิลำปาง และเบอร์ 5 นายปุณณสิน มณีนันทน์ กลุ่มลำปางก้าวหน้า  และทุกกลุ่มยังส่งผู้สมัคร สท.ลงครบทีม  ในขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลคนเดิมจากกลุ่มนครลำปางได้ผันตัวไปซบอกกลุ่มภูมิลำปางมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ส่วนผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น จะรู้ได้ในวันที่ 28 มีนาคม 64 นี้

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์