วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำปางค่าฝุ่นPM2.5 เกินแล้ว 19วัน แต่ยังดีที่ลดลงกว่าปีที่ผ่าน ขณะที่รายงานจุดฮอตสปอตจากดาวเทียมในช่วง 1 เดือนพบ 969 จุด



          วันที่ 2 ก.พ.64 จ.ลำปาง รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน พบค่าฝุ่นPM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 1 สถานี ที่ รพสต.บ้านทาสี วัดค่าได้ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

          โดยการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.32/ศบภ.มทบ.32  โดย ร้อย.ฝรพ.3 จำนวน 12 นาย ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่า เข้าลาดตระเวนพื้นที่ตั้งแต่ สถานีช่อง 7 ลงมาถึง สะพานปลาบ้านดง โดยมุ่งเน้นพื้นที่สวนป่า อ.แม่เมาะฯ  ส่วนชุด ร.17 พัน.2 จำนวน 12 นาย ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่า เข้าลาดตระเวนตั้งแต่ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ลงไปถึง วัดดอยม่วงคำ อ.แม่ทะ  และร้อย.มทบ.32 จำนวน 12 นาย ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าม่อนพระยาแช่ เข้าลาดตระเวนพื้นที่เขตอุทยานม่อนพระยาแช่ อ.เมือง




สำหรับสถิติตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 ได้เกิดค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 64 ที่สถานี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 1 สถานี แต่ก็ได้เริ่มเกินมาตรฐานขึ้นเรื่อยๆ ในบางวันครบทั้ง 4 สถานี  หรือ 3 สถานีเท่านั้น แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน จะมีเว้นในวันที่ 30 ม.ค.64 เพียงวันเดียวเท่านั้นที่ค่าไม่เกิดมาตรฐาน  รวมค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแล้ว 19 วัน

          ขณะที่สถิติค่าความร้อนหรือจุดฮอตสปอต ที่ตรวจพบใน 13 อำเภอ ของ จ.ลำปาง  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึง 1 ก.พ.64  จากดาวเทียม ระบบ VIIR และ ระบบ MODIS  ตรวจจับได้รวม 969 จุด แยกเป็น ดาวเทียม VIIR จำนวน 868 จุด และ ดาวเทียม MODIS จำนวน 101 จุด  พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รองลงมาคือ  ป่าอนุรักษ์  สปก.  และพื้นที่การเกษตร  




          ผลการดำเนินการของวันที่
1 ก.พ.64 ที่ผ่านมา  ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควัน (วอร์รูมไฟป่าลำปาง) ได้รับแจ้งเกิดไฟป่าจำนวน 23 ครั้ง ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เสียหายรวม 28 ไร่  อ.เถิน เสียหายรวม 61  ไร่  อ.ห้างฉัตร เสียหาย 30  ไร่  อ.เมืองลำปาง เสียหาย 17 ไร่  อ.งาว  เสียหาย 15 ไร่  และ อ.วังเหนือ เสียหาย  2 ไร่ 

ด้านกิจกรรมสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า   ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานร่วมประชุม วางแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  และเปิดศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้า กรมป่าไม้ และศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ล าปาง) ที่ฐานบัญชาการ เหยี่ยวไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมี นายเกษม คำมา ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายเรวัตร เวียงทอง ผอ.ศูนย์ป่าไม้ลำปาง  ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา



พร้อมกันนี้ นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่-ลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ ร่วมกับนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดำเนินการเก็บใบไม้ "ชิงเก็บ ลดเผา" ลดปริมาณเชื้อเพลิง

ที่ อ.งาว  นายสุรเชษฐ์ มั่นคง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เป็นวิทยากรได้มาอธิบายและให้ความรู้ แก่สมาชิกเครือข่ายไฟป่า ทั้ง 16 หมู่บ้าน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ นปพ.งาว หน่วยฯ ลป.19 (แม่โป่ง) ,หน่วยฯ ลป.20 (แม่หวด) ,หน่วยฯ ลป.21 (แม่ตีบ) ในการอบรมฝึกทักษะ และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าให้เครือข่าย ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 7 ให้ไม้ ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม ไม่ต้องได้รับ การอนุญาตอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่ต้องส่งออกไม้หรือผลิตภัณฑ์ออกนอกราชอาณาจักรและจะต้องขออนุญาต จากเจ้าหน้าที่ให้กับเครือข่ายไฟป่าในท้องที่ อ.งาว



ส่วนที่ อ.วังเหนือ นปพ.วังเหนือ ร่วมกับ ผญบ. และเครือข่ายป้องกันไฟป่าบริเวณป่าชุมชน บ้านทุ่งเป้า ม.4 และร่วมกับ ผญบ. และเครือข่ายป้องกันไฟป่าบริเวณป่าชุมชนบ้านแม่เฮียว ม.7 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า ระยะทางหมู่บ้านละ 2 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมหมู่บ้านละ 20 คน

ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ 2 โดยสถานีควบคุม ไฟป่าแจ้ซ้อน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ได้ออกลาดตระเวนตรวจหาไฟในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ท้องที่ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน และ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ ไม่พบไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด




 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์