วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

นิมิตร ทวงเก้าอี้นายกฯไก่ขาวคืนสำเร็จ นำทีม สท.เข้าวินเกินครึ่ง ขณะที่ สท.กลุ่มภูมิลำปาง และลำปางก้าวหน้า เบียดเข้ามาได้ รวม 8 ที่นั่ง ส่วน สท.เก่าสอบตกครึ่งสภาฯ

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์ 

            เรียบร้อยแล้วกับการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งที่ทุกคนจับตามองก็คือ เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีผู้สมัครนายกเทศมนตรี ถึง 5 คนด้วยกัน พร้อมส่ง สท.ลงสมัครครบทีม ผลปรากฏว่า นายนิมิตร จิวะสันติการ อดีตนายกเทศมนตรีนครลำปาง 2 สมัย ได้กลับมาทวงคืนเก้าอี้นายกฯ ได้อีกครั้ง ได้คะแนนนำ 6,362 คะแนน  ตามด้วยลำดับที่ 2 นายปุณณสิน มณีนันทน์ ได้คะแนน 5,508 คะแนน  ลำดับที่ 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย ได้ 4,201 คะแนน  ลำดับที่ 4 เป็นของนายณรงค์ พินธิสืบ ได้ 4,069 คะแนน และนายกิตติภูมิ นามวงค์ ตกไปอยู่ลำดับสุดท้ายได้  3,581 คะแนน 

สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต  ประกอบด้วย  เขต 1 นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  นายวันชนะ สุวรรณเนตร  นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ  นายสุพจน์ มูลบ้านดง  จากกลุ่มนครลำปาง  นายสุบิน ชุ่มตา และนายนวพัฒน์  ไหวมาเจริญ จากกลุ่มภูมิลำปาง  

เขต 2  น.ส.อมลยา เจนตวนิชย์  ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี  นายนภดล ผดุงพงษ์  นางรัญจวน คำพิชัย จากกลุ่มนครลำปาง   น.ส.มทีรา สัทธาธิก และนายภัทร โลหิตกาญจน์ จากกลุ่มลำปางก้าวหน้า 

เขต 3  ตกเป็นของกลุ่มนครลำปางทั้งหมด คือ นายจรูญ เติงจันต๊ะ  นายสมบูณ์ คุรุภากรณ์  นายบุญทรง ชุ่มแสง นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล  น.ส.พัชรี ลออเลิศลักขณา และนายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล 

และเขต 4 กลุ่มภูมิลำปางได้ 4 ที่นั่ง คือ นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  นายเกษม ปัญญาทอง  นายสุคน อินเตชะ น.ส.พิชญาพร พิชญวิวัฒน์  และอีก 2 ที่นั่งเป็นของกลุ่มนครลำปาง คือ นายสามารถ พุทธา  และน.ส.สรัญญา เจนวานิชกุล 

ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 24 คน  มี สท.ของกลุ่มนครลำปางเข้ามาได้  16 ที่นั่ง  กลุ่มภูมิลำปาง 6 ที่นั่ง และกลุ่มลำปางก้าวหน้า  2 ที่นั่ง   โดยมี สท.เก่าได้เข้ามาเพียง  10  คนเท่านั้น คือ  นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  นายสุบิน ชุ่มตา  นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ  น.ส.อมลยา เจนตวนิชย์  นายนภดล ผดุงพงษ์  ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงส์ใจสี  นายจรูญ เติงจันทร์ต๊ะ  นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์  นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์  และนายเกษม ปัญญาทอง  โดยมาจากกลุ่มนครลำปาง 6 คน และกลุ่มภูมิลำปาง 4 คน  

ทั้งนี้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี  ผู้มีสิทธิ 42,139คน ผู้มาใช้สิทธิ 25,527คน (60.58%) บัตรดี 23,721บัตร (92.93%) บัตรเสีย 475 บัตร (1.86%) ไม่ลงคะแนน 1,331 บัตร (5.21%)

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต1 ผู้มีสิทธิ 10,318 คน ผู้มาใช้สิทธิ 6,516 คน (63.15%) บัตรดี 5,767 บัตร (88.51%) บัตรเสีย 231 บัตร (3.55%) ไม่ลงคะแนน 518 บัตร (7.95%) 

เขต 2 ผู้มีสิทธิ 10,710 คน ผู้มาใช้สิทธิ 6,235 คน (58.22%) บัตรดี 5,415 บัตร (86.85%) บัตรเสีย 225 บัตร (3.61%) ไม่ลงคะแนน 595 บัตร (9.54%) 

เขต 3 ผู้มีสิทธิ 10,264 คน ผู้มาใช้สิทธิ 6,118 คน (59.61%) บัตรดี 5,363 บัตร (87.66%) บัตรเสีย 246 บัตร (4.02%) ไม่ลงคะแนน 509 บัตร (8.32%) 

เขต 4 ผู้มีสิทธิ 10,842 คน ผู้มาใช้สิทธิ 6,574 คน (60.63%) บัตรดี 5,638 บัตร (85.76%) บัตรเสีย 242 บัตร (3.68%) ไม่ลงคะแนน 694 บัตร (10.56%)Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์