วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

เลขาธิการ สทนช. ลงพื้นที่ลำปาง เร่งหารือแผนแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยชาวบ้านพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง


สทนช. ร่วมกับ กรมชลประทาน ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เร่งหารือแผนแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยชาวบ้านพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง เตรียมบริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา ช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 31 มี.ค. 64 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ดร.วัชระ เสือดี รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังที่เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง โดยมี นายอุทัย เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ สทนช.ภาค 1 และคณะเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ 


เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำวังตอนล่างในพื้นที่ อำเภอสามเงา และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากแม่น้ำวังบริเวณนี้แห้งขอดเป็นประจำทุกปี จึงได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนกิ่วลมที่มีการบริหารจัดการร่วมกับเขื่อนกิ่วคอหมา ปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 มี.ค. 64) อ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง มีน้ำใช้การรวมกันอยู่ที่ 105 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณน้ำใช้การ (ความจุเก็บกักรวมกัน 236 ล้าน ลบ.ม.) ปัจจุบันจัดสรรน้ำให้กิจกรรมการใช้น้ำครอบคลุมพื้นที่ 179,163 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจากข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ของพื้นที่ในจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกแล้ว 23,612 ไร่ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำรวมกันถึง 11.93 ล้าน ลบ.ม. ส่วนพื้นที่นาข้าวบริเวณลุ่มน้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 1,660 ไร่ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 0.83 ล้าน ลบ.ม.


เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มอบหมายให้นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการ สทนช. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สทนช. ภาค 1 ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ให้กรมชลประทานระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบในลุ่มน้ำวังตอนล่าง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอสามเงา และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รวมทั้งกำหนดแนวทางจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง ปี 2564 โดยจัดลำดับการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นอันดับแรก สำหรับระยะยาว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ประกอบด้วย (1.)การพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวาน จังหวัดตาก (2.)การขับเคลื่อนการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จำนวน 4 แห่ง (3.)โครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการผันน้ำจากเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ลงสู่หนองตีนดอยและหนองชำ และหนองน้ำอื่นๆ ในพื้นที่ และ (4.)การดำเนินการขุดลอกแก้มลิงที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เช่น หนองแม่ล่าง หนองจระเข้ เพื่อเป็นจุดรองรับน้ำหลากในฤดูฝน


ทั้งนี้ ในวันที่ 1 เม.ย. 64 สทนช. ได้ร่วมกับจังหวัดลำปางจัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 (นัดพิเศษ) ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ประชุมจะได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังในระยะยาว ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์