วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

จ.ลำปางได้รับการรับรองเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ แล้วบางส่วน ในขณะที่มี นายกฯยังไม่ได้รับรองอยู่ 10 แห่ง เนื่องจากมีการร้องเรียน

           เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งหนังสือเรื่อง การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล  โดย จ.ลำปางมีเทศบาลทั้งหมด 43 แห่ง

ประกาศพร้อมกันทั้งนายก และสมาชิก

ซึ่งมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกัน รวม 31 แห่ง ประกอบด้วย เขต อ.เมืองลำปาง  เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  , อ.เกาะคา  เทศบาลตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลลำปางหลวง  เทศบาลตำบลนาแก้ว เทศบาลตำบลไหล่หิน  เทศบาลตำบลท่าผา และเทศบาลตำบลวังพร้าว, อ.เสริมงาม เทศบาลตำบลเสริมงาม , อ.งาว เทศบาลตำบลหลวงเหนือ , อ.แจ้ห่ม  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม  เทศบาลตำบลบ้านสา และเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง , อ.วังเหนือ เทศบาลตำบลวังเหนือ และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ , อ.เถิน เทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลตำบลเวียงมอก เทศบาลตำบลเถินบุรี และ เทศบาลตำบลแม่มอก ,อ.แม่พริก เทศบาลตำบลแม่พริก และเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง , อ.แม่ทะ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลสิริราช  เทศบาลตำบลแม่ทะ  และเทศบาลตำบลนาครัว ,อ.ห้างฉัตร เทศบาลตำบลเมืองยาว เทศบาลตำบลปงยางคก เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และเทศบาลตำบลเวียงตาล , อ.สบปราบ เทศบาลตำบลสบปราบ  และ อ.เมืองปาน เทศบาลตำบลเมืองปาน

ประกาศเฉพาะนายกฯ

 สำหรับเทศบาลตำบล 2 แห่ง ที่ได้รับการรับรองนายกเทศมนตรีแล้ว  คือ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ และ เทศบาลตำบลเสริมซ้าย อ.เสริมงาม   

ประกาศเฉพาะสมาชิกสภาฯ

เทศบาลที่รับรองแต่สมาชิกสภาฯ แต่ไม่รับรองนายกเทศมนตรี  คือ  เทศบาลนครลำปาง อ.เมืองลำปาง ประกาศบางส่วน ,   เทศบาลตำบลต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง ประกาศเขต 1 ส่วนเขต 2 ประกาศบางส่วน , เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว อ.เกาะคา , เทศบาลตำบลศาลา อ.เกาะคา ประกาศเขต 1 ส่วนเขต 2 ประกาศบางส่วน , เทศบาลตำบลหลวงใต้ อ.งาว , เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ  ประกาศเฉพาะเขต 1 , เทศบาลตำบลแม่ปุ อ.แม่พริก , เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ , เทศบาลตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม ประกาศเขต 1 ส่วนเขต 2 ประกาศบางส่วน , เทศบาลตำบลเสริมซ้าย  อ.เสริมงาม ประกาศเฉพาะเขต 2 , และเทศบาลตำบลห้างฉัตร ประกาศเขต 2 บางส่วน

เทศบาลที่ยังไม่รับรองนายกเทศมนตรี

สำหรับเทศบาลที่ยังไม่มีการรับรองนายกเทศมนตรี มีจำนวน 10 แห่ง  คือ เทศบาลนครลำปาง นายนิมิต จิวะสันติการ , เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง , เทศบาลตำบลต้นธงชัย นายธวัชชัย ปินตาสี , เทศบาลตำบลศาลา นายบุญธรรม พรหมปลูก , เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว นายศรีทน อยู่รักญาติ ,  เทศบาลตำบลทุ่งงาม นายเอกพงษ์ วงค์เรือง,  เทศบาลตำบลหลวงใต้ นายสาธิต กาแก้ว , เทศบาลตำบลแม่ปุ นางสุพรรณ แซ่ตั้ง ,  เทศบาลตำบลห้างฉัตร นางยุวดี วงศ์สวัสดิ์ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ นายเอนก แก้วกำพล

เทศบาลที่ไม่มีการรับรองทั้งนายกฯ และสมาชิก

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ยังไม่ได้ประกาศรับรองทั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ

ทั้งนี้ เทศบาลที่ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  หรือประกาศเพียงบางส่วนนั้น อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียน ซึ่งทาง กกต.ขยายเวลาประกาศรับรองผลไปภายใน 60 วัน หลังจากวันเลือกตั้ง 


ดาวน์โหลดรายชื่อประกาศได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1zZhNqeqrQUkwYNe1_b8LGqNVLrHJy9nz/view?usp=sharing

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์