วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

เขื่อนกิ่วลมพร้อมระบายน้ำ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร สัปดาห์หน้า ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ลำปาง และตาก

 

จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 1 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสามเงา และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแม่น้ำวังบริเวณนี้แห้งขอด พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดลำปาง และจังหวัดตากต่อไป


สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบัน (วันที่ 1 เมษายน 2564) อ่างเก็บน้ำกิ่วลม ปริมาณน้ำใช้การได้ 52.31 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา ปริมาณน้ำใช้การได้ 52.61 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันจัดสรรน้ำให้กิจกรรมการใช้น้ำครอบคลุมพื้นที่ 179,163 ไร่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจากข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ของพื้นที่ในจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกแล้ว 23,612 ไร่ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำรวมกันถึง 11.93 ล้าน ลบ.ม. ส่วนพื้นที่นาข้าวบริเวณลุ่มน้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 1,660 ไร่ มีปริมาณความต้องการใช้น้ำประมาณ 0.83 ล้าน ลบ.ม.


ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือพิจารณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง โดยการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ซึ่งจากสภาพปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก ในฤดูฝนน้ำก็จะหลาก ในช่วงฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำวังจะแห้ง ทำให้น้ำต้นทุนในการผลิตประปาหมู่บ้านขาดแคลน ซึ่งจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน คือ ให้มีการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม/กิ่วคอหมา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว

โดยคณะอนุกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ระบายน้ำจำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานว่าการระบายน้ำดังกล่าวอยู่ในแผนการจัดสรรน้ำของเขื่อนกิ่วลมอยู่แล้ว จึงไม่กระทบต่อการใช้น้ำของจังหวัดลำปางแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้กำหนดว่าจะมีการระบายน้ำจำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 6 เม.ย.64 หรือในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์นี้ 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์