วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

ผอ.กกต.เผยเหตุลงคะแนนใหม่ ทต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ บัตรเกินจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนการรับรองผลเลือกตั้งแห่งใดบ้าง รอส่วนกลางส่งมายืนยัน คาดรู้ผลในสัปดาห์หน้า

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28มีนาคม 2564 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้

1. สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 1 จังหวัด 1 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่

2. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 105  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2662 จำนวน 37  จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชลบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ระยอง สระบุรี ชัยนาท  ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา  อุทัยธานี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี   นนทบุรี   ตรัง  สุราษฎร์ธานี  ระนอง  นครศรีธรรมราช นราธิวาส   กระบี่   ประจวบคีรีขันธ์ และ ปทุมธานี

3. สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เพราะเหตุตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จำนวน 5 จังหวัด 5  หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตราด จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

          ในส่วนของ จ.ลำปาง กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 7  เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ   โดยนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  การสั่งให้ลงคะแนนใหม่เนื่องจาก มีการตรวจสอบแล้วพบว่า บัตรเลือกตั้งกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เท่ากัน ก็คือ มีบัตรเลือกตั้งมากกว่า ซึ่งคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดในช่วงที่ฉีกบัตรออกจากเล่มแล้วติดกันไป 2 ใบ ส่วนชาวบ้านที่ได้บัตรก็คิดว่าต้องการให้ครบจึงกาทั้งหมด 2 ใบ บัตรจึงเกินจากจำนวนผู้มาเลือกตั้ง

          ส่วนการรับรองผลการเลือกตั้งนั้น ทาง กกต.กลางได้มีประชุมและมีมติให้รับรองผลการเลือกตั้งในภาพรวม จ.ลำปาง แต่ยังไม่ทราบเช่นกันว่ามีการรับรองเทศบาลแห่งไหนบ้าง ซึ่งก็อาจจะไม่ครบทั้ง 43 แห่ง  หากแห่งใดมีการร้องเรียนอยู่ระหว่างการสอบสวนก็สามารถขยายเวลาไปอีกภายใน 60 วัน  เพราะฉะนั้นต้องรอทาง กกต.กลางส่งเรื่องมาอีกครั้ง คาดว่าจะทราบในสัปดาห์หน้า
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์