วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร พบขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท


วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 

รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร ความว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร รวมจำนวน 3 สัปดาห์ ได้แก่ งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 และงวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แนบท้ายประกาศนี้ โดยพบว่า ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

ดาวโหลดไฟล์...http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/036/T_0002.PDF


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์