วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายแรกของ กฟผ.แม่เมาะ ทั้งหมดเป็นลบ ยังคงกักตัวดูอาการจนครบ 14 วัน ตามมาตรการสาธารณสุข


จำนวนผู้เข้าชม เว็บเคาน์เตอร์

วันที่ 5 พ.ค. 64 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยถึงการติดตามอาการและผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวและผู้ปฏิบัติงานที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 1 ของ กฟผ.แม่เมาะ นั้น ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 9 ราย


อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกักกันตัวเอง โดยปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน ตลอดจนเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ หายใจติดขัด ให้แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ของ กฟผ.แม่เมาะ ทันที โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง เมื่อดำเนินการกักกันตัวเองครบ 14 วันแล้ว

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ และพื้นที่สำนักงานที่ผู้ป่วยปฏิบัติงาน ตลอดจนคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในองค์กร ทั้งนโยบายปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) พร้อมทั้งงดกิจกรรมภายในพื้นที่เหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง สถานที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์