วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดต่อศูนย์ประสานงาน "รับคนลำปาง กลับบ้าน" ขอเดินทางมารักษาที่บ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง 6 รายแล้ว ทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 หลังจากที่จังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีโครงการ “รับคนลำปางกลับบ้าน” สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรณีที่คาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  อยู่ระหว่างรอฟังผลการตรวจ และทราบผลว่าติดเชื้อแล้วต้องการสถานที่รักษา ให้โทรประสานผ่านศูนย์ประสานงาน "รับคนลำปาง กลับบ้าน" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เบอร์โทร  090 3311493 ได้ทุกวัน ในเวลา 08.30-20.00 น. โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์   และจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปางเท่านั้น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ที่ศูนย์ประสานงาน "รับคนลำปาง กลับบ้าน" ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้ง  ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับแจ้ง ก่อนที่จะประสาน ไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางมารับการรักษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้การประสานงานระหว่างผู้ป่วยและโรงพยาบาลในพื้นที่ ได้เตรียมรับตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างรัดกุม และปลอดภัย  ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีผู้ป่วยรวม 6 ราย ที่ได้ติดต่อขอมารักษาที่ จ.ลำปาง

นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง เริ่มมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย หลังจากที่จังหวัดลำปางปลอดเชื้อฯมานานถึง 30 วัน แต่ทั้งหมดเป็นการติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยงและเดินทางกลับมารักษาที่จังหวัดลำปาง ด้วยความสมัครใจของตนเอง  โดยเริ่มพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา โดยผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือว่าทั้งหมดให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดี ทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน "รับคนลำปาง กลับบ้าน" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดรับชาวจังหวัดลำปาง ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการเดินทางกลับมารักษาที่บ้าน ข้อมูลล่าสุด มีผู้เข้ามารักษาที่จังหวัดลำปางรวมทั้งหมด 9 ราย  แต่มีผู้ป่วย 6 รายที่ติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งได้ประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆ รับผู้ป่วย เช่น อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอเถิน


ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ป่วยโดยตรงตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงปลายทาง   ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถจากสถานพยาบาล  หลีกเลี่ยงการแวะระหว่างทาง หรือแวะเข้าห้องน้ำที่มีคนน้อยที่สุด เตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอ  พร้อมทั้งประสานกับโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย เพื่อระบุเวลาให้ชัดเจน ลดการแพร่กระจายเชื้อ  ซึ่งผู้ป่วยได้ทยอยเดินทางมาเข้ารับการักษาตามขั้นตอนแล้ว  และยังมีคนที่ติดต่อมาอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการประสานงาน  

รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ กล่าวอีกว่า  การไม่พบผู้ป่วย 31 วัน เราไม่ได้นิ่งเฉย ได้มีการตรวจเชิงรุกตลอด ชาวลำปางให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม  ในช่วงที่มีการระบาดใหม่นี้ ไม่ได้เป็นการระบาดในจังหวัด  การช่วยเหลือคนลำปางในต่างจังหวัดทำให้ผู้ป่วยเปิดเผยข้อมูล ดีกว่าการที่มาโดยแอบเข้ามาและปกปิดข้อมูลต่างๆ  และนำเชื้อไปแพร่ในชุมชน  ยืนยันแก่พี่น้องชาวลำปางว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารักษาที่จังหวัดลำปาง ทั้งหมดอยู่ในมาตรการเข้มขนในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสคิด-19 อย่างรัดกุม และฝากถึงพี่น้องชาวลำปางว่า ถ้ามีคนจากต่างจังหวัดเดินทางมา ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน เพื่อน หรือญาติพี่น้องขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อประเมินความเสี่ยง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์