วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ชมรมวงดนตรีเครื่องเสียงนครลำปาง ยื่นหนังถึงผู้ว่าลำปาง ขอผ่อนปรนประกาศ การจัดงานที่มีผู้ร่วมงานไม่เกิน 200 คนให้เป็น 800 คน เพื่อความอยู่รอด หลังต้องแบกภาระต่างๆมานานเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพวงดนตรีเครื่องเสียงในนาม ชมรมวงดนตรีเครื่องเสียงนครลำปาง กว่า 50 คน นำโดยนายเอกสิทธิ์ มานะรุ่งโรจน์ ประธานชมรมวงดนตรีเครื่องเสียงนครลำปาง ได้นำรถบรรทุกอุปกรณ์ และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาชีพจัดตั้งวงดนตรี มาจอดเรียงบนถนนหน้าศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ก่อนที่ จะพากันถือป้ายข้อความต่างๆเดินเข้าที่บริเวณทางเข้าด้านหน้ามุขศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อยื่นหนังสือ และอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้องขอผ่อนปรนมาตรการของจังหวัดลำปาง ในการประกาศป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ฉบับล่าสุด โดยขอให้ทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง หรือ มีมาตรการผ่อนปรนฯตามสถานการณ์การบริหารการแก้ปัญหาภัยโควิค- 19 ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดลำปาง


เช่น มาตราการที่กำหนดว่า “การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี จำนวนรวมกันน้อยกว่า 200 คน สามารถดำเนินการได้โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทาง ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากจำนวนคนมากกว่า 200 คนต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่" นั้น  การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลดังกล่าว ส่วนใหญ่คงจะเป็นใน ลักษณะของการจัดงานเลี้ยง เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งในสังคมลำปาง การจัดกิจกรรม ลักษณะนี้จะมีผู้ร่วมงานขั้นต่ำประมาณ 500 คนขึ้นไป ทางชมรมฯ ล้วนเป็นผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างในงานเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี นักร้อง ผู้ให้เช่าเครื่องเสียง เครื่องไฟ ย่อมได้รับผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 4 เดือน นับจากต้นปี 2564 การจัดงานใน ลักษณะดังกล่าว ก็มีมาตรการห้ามจัด ทำให้งานจ้างถูกยกเลิกไปทั้งสิ้น  พวกตนได้รับความเดือดร้อน มาก ไม่มีรายได้เพื่อการดำรงชีพและดูแลครอบครัวเลย ดังนั้นหากจะมีการผ่อนปรนหรืออนุญาตให้จัดงาน ได้ ก็ประสงค์ให้มาตรการที่ออกมาสอดคล้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการอาชีพนี้ได้มีงานทำบ้าง


หากเป็นแบบนี้ต่อไปผู้ประกอบการอาชีพนะจะอยู่ไม่ได้อีกแล้วจึงมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยมีว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่มารอรับหนังสือและขอเสนอต่างๆ ก่อนที่จะส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์