วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลัมปีสกินระบาด 7 อำเภอ วัวตายแล้ว 15 ตัว ป่วยอีกครึ่งพัน ปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการแพร่ระบาดโรค พร้อมติดตามผลการป้องกันและรักษาโรควันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่บ้านบ่อหิน ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ประสบปัญหาโคติดโรคระบาด "ลัมปี สกิน" พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในการป้องกันและรักษาโรค โดยก่อนหน้านี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ได้ลงพื้นที่เชิงรุกให้คำแนะนำป้องกันโรค พร้อมจัดหาเวชภัณฑ์รักษา ยาฉีดพ่นในการป้องกันแมลงที่เป็นพาหะของโรค เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังและสังเกตสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด หากพบการระบาดให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอโดยด่วน เพื่อจะให้การรักษาได้ทันและสามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ พบครั้งแรกช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 พื้นที่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด จำนวนฟาร์มสงสัย 10 ราย จาก 5,000 ราย ในส่วนของจังหวัดลำปาง ได้พบการแพร่ระบาดครั้งแรกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พื้นที่บ้านสันทราย ม.1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร โดยพบโคเนื้อป่วยจำนวน 1 ตัว จากโคร่วมฝูง 6 ตัว 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ของจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 – 23 มิถุนายน 2564 พบการแพร่ระบาดในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ อำเภอเถิน อำเภอเกาะคา และอำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ มีจำนวน 279 ราย จำนวนโค 2,649 ตัว จำนวนสัตว์ป่วยจำนวน 535 ตัว จำนวนสัตว์ตายทั้งหมด 15 ตัวจังหวัดลำปาง ดำเนินการประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกินในชนิดสัตว์ โค กระบือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กำหนดทุกพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้านในจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อการเฝ้าระวังโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปิดตลาด งดการซื้อขายและชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือ เข้า-ออกพื้นที่จังหวัดลำปาง ยกเว้นกรณีเคลื่อนย้ายเข้าโรคฆ่าสัตว์ภายในจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดลำปางสงบ และดำเนินการป้องกันและควบคุมแมลงพาหะดูดเลือด โดยใช้สารเคมีกำจัดแมลงแบบพ่นที่ตัวสัตว์ และแบบราดหลังสัตว์ รวมทั้งประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพ่นยากำจัดแมลงในบริเวณพื้นที่คอกเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อในโค กระบือ แต่ไม่ติดต่อสู่คนและสัตว์ชนิดอื่น แต่ไม่แนะนำให้กินเนื้อวัวที่ป่วยเป็นโรค ควรบริโภคเนื้อวัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์จึงต้องรับประทานสุกทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงโรคบางโรคที่เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์