วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

“นิมิตร”เปิดประชุมนัดแรก มอบนโยบายหัวหน้าส่วนงานเทศบาล หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมแต่งตั้ง รองนายกฯ 3 คนรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานเทศบาลนครลำปาง ให้กับ ปลัดเทศบาลนครลำปาง และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลนครลำปาง ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ในช่วงเช้าของวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติราชการในภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และสอดรับกับนโยบายของผู้บริหารให้มากที่สุดนายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าว “เราจะทำเมืองลำปาง ให้เป็นบ้านที่มีความสุขของพวกเราทุกคน” โดยเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ให้ดีที่สุด

พร้อมกันนี้นายนิมิตร ได้แนะนำสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และคณะผู้บริหาร ตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง ที่ 581/2564 ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะการบริหารราชการของเทศบาลนครลำปาง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน   โดยได้แต่งตั้ง นายกิตติ จิวะสันติการ เป็นรองนายกเทศมนตรีคนที่ 1 นายสุรพล ตันสุวรรณ เป็นรองนายกเทศมนตรีคนที่ 2  และนางสาวดวงเดือน ไชยชนะ เป็นรองนายกเทศมนตรีคนที่ 3  นายจำเนียร ทองกระสัน เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง  นายชนวน จีรจรัสตระกูล เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง   นายอนุสรณ์ สินธุเขียว เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง  นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง  และนายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ภาพ/ข่าว เทศบาลนครลำปาง
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์