วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปิดฉาก”ฝายสบเมาะ” รื้อออกแล้วหลังมีการตรวจสอบว่ารุกล้ำลำน้ำ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมใจ ให้เป็นลำน้ำใช้ประโยชน์ร่วมกันของหมู่บ้าน

 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64  นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณฝายน้ำล้นสบเมาะ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หลังจากที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้มีการติดตามผลตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กรณีมีการปลูกสร้างสะพานไม้ไผ่ และซุ้มไม้ไผ่ ยาวกว่า 400 เมตร บริเวณฝายน้ำล้นสบเมาะ ซึ่งมีสายน้ำสองสายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำจาง และน้ำจากเขื่อนแม่เมาะ ซึ่งเรียกว่า "สบเมาะนิวปาร์ค"
          จากการตรวจสอบดังกล่าวพบว่า ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้านสบเมาะ หมู่ที่ 4 และประชาชนในพื้นที่ ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ลำน้ำเป็นลำน้ำสาธารณะและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั่วไป

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 ที่ผ่านมา  นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง  ได้รับการร้องเรียนกรณีมีการปลูกสร้างสะพานไม้ไผ่ และซุ้มไม้ไผ่ ยาวกว่า 400 เมตร บริเวณฝายน้ำล้นสบเมาะ ซึ่งเรียกว่า "สบเมาะนิวปาร์ค"  ทางคณะฯ จึงได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อ.แม่เมาะ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และลงพื้นที่ร่วมกับปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่บ้านสบเมาะ หมู่ที่ 4   เพื่อเป็นการดำเนินการตามภารกิจงานป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากชาวบ้านในการรื้อถอนสิ่งกีดขวางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์