วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปางครั้งแรก มติที่ประชุมเลือก “นพดล ผดุงพงษ์” นั่งประธานสภาฯ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปางครั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวน 8 คน และวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งครบตามจำนวนแล้ว  จึงจัดการประชุมสภาเทศบาลนครลำปางครั้งแรก โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 24 คน  รวมทั้งผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง นำโดย นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรี  นายกิตติ จิวะสันติการ  นายสุรพล ตันสุวรรณ    และนางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนงานต่างๆ
โดยในที่ประชุมได้ทำการเลือกประธานสภาเทศบาล โดยให้สมาชิกได้มีการเสนอชื่อ และขอมติในที่ประชุม   โดยทางสมาชิกได้พิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลนครลำปาง รองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง และเลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง คือ นายนพดล ผดุงพงษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลนครลำปาง   นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครลำปาง  นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครลำปาง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์