วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กฟผ.เหมืองแม่เมาะ รับใบประกาศ Thai Stop Covid Plus สธ. แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด-19

           

ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำ Thai Stop Covid Plus แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกัน  โควิด-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์           

 


          

ขณะเดียวกัน ประชาชนยังได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ กิจกรรม      ทางแผนที่ และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน รวมถึง สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ และยังเป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด

            

นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน   สถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ประเภทขนาดใหญ่ โดย กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักปฏิบัติ มาตรการสำคัญ ทั้งด้านการป้องกันโรค , ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

 


          

ขณะเดียวกัน ยังดำเนินมาตรการเสริมต่างๆ เพิ่มเติม เช่น นโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 Steering Committee , การคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ หรือใช้โปรแกรมการประเมินตนเอง (Thai Save Thai) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน


           

กรณีมีรถรับ-ส่ง ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากตลอดเวลาและรักษาระยะห่าง ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นรถติดตั้งแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรถ เช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อรถทุกวันหลังใช้งาน , ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง และอุปกรณ์ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมให้เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น ประตู ก๊อกน้ำ เครื่องจ่ายน้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น


           

รวมถึง การเตรียมแผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับกรณีพบผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ และมีการซักซ้อมแผน ส่วนกรณีมีแรงงานข้ามชาติ ให้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์