วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ไร้รายชื่อ อบจ.ลำปาง ได้รับจัดสรร “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 หลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อ อปท. 69 หน่วยงาน รอประกาศทางการ 15 ก.ค. 64

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เว็บไซด์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

 https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1533   ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการ การจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งที่ 1ซึ่งมีหน่วยงานที่ส่งเอกสารแจ้งแผนการจัดลำดับกลุ่มการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตาม Format Form ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ามาครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 69 หน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานที่เหลือที่ยังจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน (ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มด้อยโอกาส) หรือไม่ได้ส่ง กรุณาจัดส่งแผนการกระจายวัคซีน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง  https://vaccine.cra.ac.th 

 “สำหรับ อปท ยื่นแบบฟอร์มแผนการจัดลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น” และส่งเข้ามาได้ทางอีเมล : [email protected] ภายในวันศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะขออนุญาตตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับนิติบุคคลและภาคประชาชนทั่วไปเพิ่มเติมต่อไป
          สำหรับ อปท.ที่ส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดสรรการกระจายวัคซีนตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่นของท่าน ดังนี้ กลุ่มองค์กรการศึกษา / กลุ่มองค์กรการกุศล / กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข / ผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด / พระและนักบวช โดยในระหว่างที่ท่านรอประกาศแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะประกาศในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นี้ ขอแจ้งขั้นตอนเพื่อเตรียมข้อมูลหลังจากได้รับการจัดสรร ดังนี้

          1. ราชวิทยาจุฬาภรณ์ จะส่งแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับหน่วยงานของท่านไปยังอีเมลผู้บริหารสูงสุด เพื่อล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเว็บไซด์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน

          2. เตรียมประสานโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวางแผนการนัดหมายการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทำขั้นตอนจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรร

( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )

          3. เตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มองค์กรการศึกษา กลุ่มองค์กรการกุศล  กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด และพระและนักบวช

          ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อ อปท.ในระยะที่ 1 นั้น ไม่พบรายชื่อของ อบจ.ลำปาง แต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องรอส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือรอจัดสรรในระยะที่ 2  หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์