วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

‘ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน’ นิทรรศการออนไลน์ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เชิญชวนคนไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมชื่นชมและเรียนรู้ผลงานศิลปกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 20 สิงหาคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์

 


นับเป็นโอกาสมหามงคลอีกครั้งที่พสกนิกรและช่างไทยจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชน กษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย   ทรงมีพระเมตตายิ่งต่อผู้สร้างสรรค์ศิลปะทุกแขนงผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน ที่นำเสนองานศิลปกรรมประณีตงดงาม ซึ่งเหล่าช่างศิลป์ส่งผลงานร่วมแสดงเทิดพระเกียรติในหลวง

 


งานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าแสดงทักษะความสามารถเชิงช่าง ทั้งงานช่างบุตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  งานช่างเขียนและลายรดน้ำ   งานแกะสลักลอยตัวปิดทองประดับกระจก งานประดับมุกบนบาตร  งานจิตรกรรมตาลปัตร สมุดข่อย  ภาพพระบฏ  จิตรกรรมถ่ายทอดเรื่องราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนศิลปะประยุกต์ อย่าง งานกระเบื้องเพนท์ใต้เคลือบ และประติมากรรมสมเด็จย่า และในหลวง รัชกาลที่ 9   นับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และต่อยอดสู่คนรุ่นหลัง

 

สุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เป็นการแสดงงานผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวง รัชกาลที่ 10 และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอด ทรงทำนุบำรุงงานศิลปะทุกแขนง

 


นิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้บุคลการในสำนักช่างสิบหมู่ ได้แสดงศักยภาพด้านศิลปกรรมที่ชำนาญสร้างผลงานแขนงต่าง  เข้าร่วมจัดแสดง เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานศิลปกรรม อีกทั้งสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ด้วยเป็นการจัดนิทรรศการออนไลน์ครั้งแรกของสำนักช่างสิบหมู่ตั้งเป้าสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อเผยแพร่งานศิลปกรรม ตอบสนองมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “   สุรัฐกิจ  กล่าว

 

ร่วมชมนิทรรศการผ่าน Facebook Page :  สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร https://www.facebook.com/505733459565349/posts/2093979517407394/ เพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่กับชาติไทยมายาวนานสู่คนรุ่นใหม่และประชาชนได้  ส่วนสำนักช่างสิบหมู่ถือเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ผดุงรักษา ฟื้นฟู สร้างสรรค์ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ  อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวิทยาการด้านช่างฝีมือ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปกรรมของชาติ ให้บริการทางการศึกษางานด้านศิลปกรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม รวมทั้งร่วมปฏิบัติงานศิลปกรรมไทยในพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอมา

กอบแก้ว แผนสท้าน...เรื่อง


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์