วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนาม อบจ. 16 กรกฎาคมนี้ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


วันที่ 13 ก.ค.64  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 33/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน) ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จังหวัดลำปางรวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 285 ราย (โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 90 ราย) 

ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำกลุ่มเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด และนำเสนอผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง รวมทั้งหมด 50,435 เข็ม (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564) เข็มแรก 34,753 เข็ม เข็มสอง 15,682 เข็ม

นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ยังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้โรงแรมจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันตัว Local Quarantine   สำหรับครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วย “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่เดินทางมาส่งผู้ป่วยจากต่างจังหวัด (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถขับรถมาเองได้) และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

และพิจารณาการเปิดใช้โรงพยาบาลสนามของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา โดยจะเปิดในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ "COVID-19" ของจังหวัดลำปาง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ยังคงมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับสำหรับผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์