วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2564

 


โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนองนโยบายภาวะวิกฤตโรงไฟฟ้า และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์จริง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (ระดับ 3) จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าของหอระบายความร้อน สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14 หรือ MM-T14 (เปลี่ยนชื่อจาก โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 1 หรือ MM-T1) เมื่อเวลา 10.01 น. หน่วยงานภายในไม่สามารถระงับเพลิงได้ จึงประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียง และสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ในเวลา 10.35 น. มีนายนิรันดร์ เขียวดี หัวหน้ากองการผลิต 1 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน พร้อมจัดศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน        นอกจากนั้นได้สื่อสารไปยังศูนย์จัดการภาวะวิกฤตสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สำนักกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อสารไปยังประชาชนและสื่อมวลชนในภาพรวม หลังจากซักซ้อมขั้นตอนและกระบวนการดับเพลิงแล้วเสร็จผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินและคณะได้ร่วมซ้อมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

        ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดซ้อมแผนฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกซ้อมการแจ้งข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์จริง
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์