วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำปาง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคลัมปี สกิน เร่งระงับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปศุสัตว์ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ออกรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในอำเภอเกาะคา พร้อมนำวัคซีนกระจายฉีดให้กับโคเนื้อเพื่อระงับการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่

นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา รวมถึงคณะทีมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกาะคา ด่านกักกันสัตว์ลำปาง เทศบาลตำบลไหล่หิน และสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามโครงการ "ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ" ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่หิน เพื่อทำการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน หรือ โรคตุ่มพองในโคกระบือ 

หลังจากที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้มีการสอบสวนโรคพบการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน อยู่ในกลุ่มโคกระบือของเกษตรกรผู้เลี้ยงในชุมชนบ้านแม่ฮวก ทั้งนี้เพื่อจะให้กลุ่มเกษตรได้รับทราบถึงลักษณะอาการของโรค ลักษณะการติดต่อ รวมถึงวิธีการป้องกันโรค พร้อมกับได้นำวัคซีน "Lumpyvax" มอบกระจายฉีดให้กับโคกระบือในโครงการฯ เพื่อจำกัดและควบคุมโรคในชุมชนเขตพื้นที่ โดยการกระจายฉีดวัคซีนครั้งนี้ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์จัดขบวนเคลื่อนที่เร็ว แบ่งออกเป็น 5 สาย ร่วมกับสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก กระจายลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่ประชากรโคกระบือในพื้นที่ทั่วทั้งชุมชน โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรโคกระบือที่มีอยู่ทั้งหมดนายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง ได้มีการตรวจสอบพบการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร และโรคได้มีการแพร่กระจายออกไปตามชุมชนต่างๆ โดยปัจจุบันจากการตรวจสอบโรคพบการแพร่ระบาดอยู่ในเขตท้องที่ 9 อำเภอ มีจำนวนสัตว์ป่วยแล้ว รวมอยู่ประมาณกว่า 1,000 ตัว และมีสัตว์ที่เสียชีวิตจากโรคประมาณ 30-40 ตัว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มีอายุน้อย หรือ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

โดยในส่วนของการควบคุมป้องกันโรค ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางหน่วยงานได้มีการแจ้งให้กับพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง ให้มีการรณรงค์ป้องกันโรค ทั้งในเรื่องของการกำจัดแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะหลักที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด การเข้มงวดและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง รวมทั้งแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงให้หมั่นดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากโรคลัมปี สกิน ถือเป็นโรคทางไวรัส ปัจจุบันยังไม่มีตัวยารักษาโดยตรง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนั้น ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมโรคลัมปี สกิน ให้แก่โคกระบือในพื้นที่เป้าหมาย โดยระยะแรกจังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรวัคซีน ลัมปี สกิน จากกรมปศุสัตว์มาจำนวนทั้งสิ้น 4,780 โดส ซึ่งจะได้ดำเนินการฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงในโครงการ "ธนาคารโคกระบือ ตามพระราชดำริ" ภายในเขตพื้นที่จังหวัดก่อนเป็นกลุ่มแรก โดยจากการสำรวจมีจำนวนสัตว์เลี้ยงอยู่ประมาณกว่า 2,000 ตัว และวัคซีนในส่วนที่เหลือจึงจะได้นำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรตามพื้นที่ต่างๆ ตามลำดับปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้กล่าวยืนยันว่า โรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์กับสัตว์ ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อมาสู่คน และสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคนี้เมื่อรักษาหายแล้วก็สามารถนำมาบริโภคได้ ส่วนสัตว์ที่ยังป่วยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการควบคุมและจะไม่อนุญาตให้นำสัตว์ที่ป่วยเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อการบริโภคโดยเด็ดขาด จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเนื้อที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดสามารถนำมาบริโภคได้ตามปกติ

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์