วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

จังหวัดลำปาง เตรียมจัดหาสถานที่กักกันตัว 4 แห่ง รองรับประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

 จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) รองรับครอบครัวของผู้ป่วย “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่เดินทางมาส่งผู้ป่วยจากต่างจังหวัด (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถขับรถมาเองได้) และเตรียมความพร้อมไว้สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 6 ก.ค. 64 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 29/2564 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และพิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางสำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน) ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ข้อมูลเวลา 9.00 น. จังหวัดลำปางรวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 53 ราย (โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 28 ราย) ผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งหมด 45,727 เข็ม (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564) เข็มแรก 31,863 เข็ม เข็มสอง 13,891 เข็ม

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาจัดหาสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) สำหรับครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วย “โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน” ที่เดินทางมาส่งผู้ป่วยจากต่างจังหวัด (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถขับรถมาเองได้) และเตรียมความพร้อมไว้สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยจังหวัดลำปางได้เตรียมสถานที่ไว้ 4 แห่ง ประกอบด้วย

1.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง 2.ศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ อ.ห้างฉัตร   3.ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมฯ อ.สบปราบ  และ 4.อาคารถิ่นเทเวศร์ และอาคารเอนกประสงค์ห้วยคิง ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ


นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ได้เสนอเป็นสถานที่ในการจัดตั้งเป็น Local Quarantine เพื่อกักกันตัว ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมของโรงแรมดังกล่าว เพื่อพิจารณาใช้เป็น Local Quarantine ซึ่งหากมีความพร้อมด้านต่างๆ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันตัวเป็นหลัก ส่วนสถานที่ที่จังหวัดได้จัดเตรียมไว้เบื้องต้น 4 แห่ง จะพิจารณาเป็นลำดับถัดไป เนื่องจากทางโรงแรมมีความสะดวกสบายและพร้อมกว่าในหลายๆด้าน

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์