วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เด็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ ติดโควิด 5 ราย เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด ปรับโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ด้านโรงเรียนประกาศปิดไม่มีกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าพบเด็กนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ติดเชื้อโควิด- 19 จำนวน 5 ราย ซึ่งตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังโดยการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 โนเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ ทั้งหมด 56 ราย โดยเด็กทั้ง 5 ราย เป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาจังหวัดตาก 3 ราย จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย และ จังหวัด ล้าปาง 1 ราย ทั้ง 5 ราย มีอาการเล็กน้อย และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัดลำปางจะดำเนินการควบคุมโรคโดยดูแลแบบ Bubble & Sealed (มีการจำกัดการเคลื่อนย้าย แยกกลุ่มที่มีอาการออก ตรวจหาเชื้อโควิต-19 และให้การรักษา) โดยทำการแบ่งกลุ่มเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องออกเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง และกลุ่มที่มีอาการซึ่งในกลุ่มนี้จะมีการตรวจหาเชื้อโควิต-19 หากพบเชื้อจะให้การรักษาภายในโรงเรียนซึ่งปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม หากมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบจะส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาล


สำหรับกลุ่มที่มีการเดินทางเข้า-ออกทุกวัน ได้แก่ นักเรียนที่ไม่ได้พักหอพัก 45 คน บุคลากรของ โรงเรียน 56 คน และนักศึกษาฝึกงาน 16 คน จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และให้ถูกแยกตัวเองที่บ้าน อย่างเคร่งครัดเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

ขอให้ขาวลำปางมั่นใจว่าจังหวัดลำปาง สามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อคลัสเตอร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ได้ อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนทั่วไปการปฏิบัติตนตามมาตรการความปลอดภัย (DMHT) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสังสรรค์เป็นกลุ่ม รวมถึงการเข้าไปในสถานที่แออัด ยังถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกคน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน ศูนย์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โทร 093 140 8023 ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.


ด้านโรงเรียนได้ออกประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 64 งดให้บริการอาคารสถานที่กับบุคคลภายนอก จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และงดกิจกรรมอื่นๆทั้งหมด   ให้ข้าราชการครูปฏิบัติการสอนออนไลน์ ในที่พักของตนเอง และบุคลากรอื่นๆ ให้ปฏิบัติ งานตามปกติ   ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ในที่พักของตนเอง  และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) จังหวัดลำปางและคำสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ครูบุคลากรนักเรียน และผู้ปกครอง นักเรียน ปฏิบัติตนตามประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค. ) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์