วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เทศบาลฯ ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัย ทิ้งลงถังขยะสีแดงที่จัดเตรียมไว้ให้ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19

 เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงทุกจังหวัดทั่วประเทศและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดขยะมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภคแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นต้น และยังรวมถึงชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยจากขยะประเภทดังกล่าว

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือประชาชนจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงจากขยะทั่วไป ตามแนวทางและมาตรการการจัดการขยะในชุมชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

โดยคัดแยกขยะประเภทหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยการ พับ ม้วน แล้วทิ้งในถังขยะอันตรายสีแดงที่ระบุข้อความ  “ทิ้งเฉพาะหน้ากากอนามัยและกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วเท่านั้น”  

ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้จัดเตรียมไว้ในทุกชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกันแยกทิ้งขยะประเภทหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องต่อไป
          เช่นเดียวกับ เทศบาลนครลำปาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการ จัดตั้งถังขยะติดเชื้อ จำนวน 48 จุด ครอบคลุมทั้ง 43 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง  เพื่อให้การดำเนินการเก็บขนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ครอบคลุมและทั่วถึง เหมาะสมกับพื้นที่

รวมถึงการตั้งจุดทิ้งขยะอันตรายต้องแยกประเภทและป้องกันการแตกหักก่อนทิ้ง เพราะเสี่ยงปนเปื้อน ส่งผลกระทบรุนแรง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ทุกชนิด กระป๋องสีสเปรย์ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวบรวมใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่น ทิ้งในถังขยะอันตรายเท่านั้น

ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติม งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โทร. 062-9184285 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์