วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำส่งขยะอันตรายที่เก็บรวบรวมจากในพื้นที่ จำนวน 2,320 กิโลกรัม (2.32ตัน) ไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนและการขนถ่ายขยะอันตรายไปกำจัด และส่งขยะอันตรายร่วมกำจัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ในการดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนและส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564


ซึ่งเป็นไปตามที่จังหวัดลำปาง กำหนดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ.2564 โดยให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ รวมรวม และนัดวันส่งกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป โดยให้นำขยะอันตราย อาทิ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉายเก่า แบตเตอรี่เก่า กระป๋องสเปรย์และขวดบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้ว รวบรวมนำมาทิ้ง ณ ตู้รวบรวมขยะอันตราย ที่ตั้งอยู่ในชุมชนของท่าน
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์