วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะ ตรวจวัดภาวะสุขภาพประชาชนกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ประจำปี 2564 ตามข้อกำหนด EHIA MMRP1

 

เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2564 กองการแพทย์แม่เมาะ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่เมาะ ลงพื้นที่ ตรวจวัดสารปรอทในเลือด และตรวจวัดสารหนูในปัสสาวะประชากรกลุ่มตัวอย่างใน 3 หมู่บ้าน รวม 854 คน ได้แก่ บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด จำนวน 326 คน, บ้านแม่เมาะสถานี ตำบลแม่เมาะ จำนวน 268 คน และบ้านท่าสี ตำบลบ้านดง จำนวน 260 คน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน 4-7 MMRP1 (ปัจจุบันคือโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14)


ตามมาตรการ EHIA ด้านสาธารณสุขสุขภาพฯ กำหนดให้ กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการตรวจวัดภาวะสุขภาพในประชาชนกลุ่มตัวอย่าง คือ ชุมชนที่มีแหล่งน้ำที่รองรับน้ำจากโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ ได้แก่ หมู่บ้านสบป้าดและหมู่บ้านปงต้นปินรองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง, หมู่บ้านท่าสีรองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ขาม หมู่บ้านแม่เมาะสถานีรองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่เมาะสถานี โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุทั้งหญิงและชาย การตรวจภาวะสุขภาพฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ระยะทำการโรงไฟฟ้าทดแทน MMRP1 ในปี 2562 โดยผลการตรวจสารปรอทในเลือด และสารหนูในปัสสาวะของประชาชนกลุ่มตัวอย่างปี 2562 จำนวน 890 คน และปี 2563 จำนวน 858 คน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 2564  หลังการลงพื้นที่ตรวจเสร็จสิ้น จะมีการสรุปและมอบผลการตรวจให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ในราวเดือนตุลาคม 


ทั้งนี้การตรวจวัดภาวะสุขภาพประชาชน ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนคน มีการบริการเจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการตรวจ และทีมงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างในการเข้ารับ


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์