วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีน จ.ลำปาง น้อยที่สุดในภาคเหนือ ขณะที่มียอดผู้ติดเชื้ออันดับที่ 3 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 

          จากการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีน ทางเว็บไซด์หมอพร้อม กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) ได้รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 64 เวลา 12.00 น. ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปรากฏว่า จ.เชียงใหม่ มียอดการฉีดวัคซีน 404,752 โดส  คิดเป็น 18.19%  จ.เชียงราย   208,523 โดส คิดเป็น 14.14%  จ. น่าน 67,375 โดส คิดเป็น 11.88%   จ.พะเยา 58,000  โดส คิดเป็น 9.14%  จ.ลำพูน 55,322  คิดเป็น 11.02%  จ.แพร่   51,796 โดส  คิดเป็น 9.30%   จ.แม่ฮ่องสอน  31,194 โดส คิดเป็น 9.32%  และสุดท้าย จ.ลำปาง  76,517 โดส คิดเป็น 8.02% 

หากเทียบสัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จ.ลำปาง เป็นจังหวัดที่ได้ฉีดวัคซีนน้อยที่สุด  วนทางกับยอดการจองวัคซีนที่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  


โดย  จ.ลำปาง มียอดจองผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมประมาณ 50,000 คน จองผ่านระบบของ อสม.ประมาณ 140,000 คน และจองผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ประมาณ 150,000 คน  รวมกว่า 340,000 คน  โดยเป้าหมายตามนโยบายของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางว่า จ.ลำปางจะต้องได้ฉีดวัคซีน 70% ของประชากร 700,000 คน เท่ากับประมาณ 500,000 คน จึงจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้

          สำหรับยอดฉีดวัคซีนสะสมของ จ.ลำปาง  76,517 โดส คิดเป็น 8.02%  เป็นวัคซีนซิโนแวค ประมาณ 51,000 โดส วัคซีนแอสตร้าเซนเนกา ประมาณ 21,000 โดส และวัคซีนซิโนฟาร์ม ประมาณ  5,000 โดส

          ส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดคือกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 25,107 คน  รองลงมาคือบุคลากรทางการแพทย์ 23,264 คน  ประชาชนทั่วไป 13,099 คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 8,840   คน ผู้มีโรคประจำตัว 6,203 คน  และหญิงตั้งครรภ์ 4 คน รวม  76,517 คน  

แม้ว่าในช่วงนี้จะมีการฉีดวัคซีนได้เพิ่มมากขึ้นวันละเกือบ 2,000 คน แต่กว่าจะถึงเป้าหมายที่ จ.ลำปางตั้งไว้ 500,000 คน รวม 1,000,000 โดส ก็คงจะอีกยาวไกล จากที่ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ ขายฝันไว้ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ก็คงจะเป็นเพียงฝันเท่านั้นจริงๆ

          ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายจังหวัดจากศูนย์ข้อมูล COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 64 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 64 จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้อรวม 1,493 คน ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ 3  ของภาคเหนือ รองจาก จ.เชียงใหม่ ที่มียอดสะสมสูงสุดที่  5,788 คน  และ จ.เชียงราย เป็นอันดับที่ 2 มียอดสะสม 1,955  คน  ลดลงมาคือ จ.น่าน ยอดสะสม 1,290 คน  จ.พะเยา ยอดสะสม 1,030  คน จ.แพร่ ยอดสะสม  744  คน จ.ลำพูน ยอดสะสม 716  คน  และ จ.แม่ฮ่องสอน สะสม 193 คน

ขอบคุณข้อมูล : MOPH – Immunization Center (IC) / ศูนย์ข้อมูล Covid-19

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์