วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นิมิตร ตอบคำถามกลางสภาฯ ไม่ขัดข้องหากจัดสรรงบซื้อวัคซีน แต่ต้องรอวัคซีนถึงต้นปี 65 คาดว่าประชาชนคงได้ฉีดกันครบแล้ว เผยจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคฯ ช่วยเหลือด้านอื่นๆเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง  นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  โดยในที่ประชุมได้มีการตั้งกระทู้ถามในประเด็นการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกเทศมนตรี ผ่าน สท.ของกลุ่มลำปางก้าวหน้า ขอให้นายกฯจัดหาวัคซีนให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง   

ในเรื่องนี้  นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง  ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปางไม่ได้ขัดข้องที่จะจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ที่ผ่านมาได้เคยสอบถามศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง (ศบค.จ.ลำปาง) ทำให้ได้ข้อเท็จจริงว่า วัคซีนจะจัดสรรได้ตามตามโควตาของจังหวัด

ถ้าเทศบาลฯ จะจัดซื้อวัคซีนฯมาเอง จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอถึงไตรมาสหน้า (ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเวลานั้นประชาชนคงจะได้รับวัคซีนฯจากทางจังหวัดครบทุกคนแล้ว  

อีกประการหนึ่งคือถ้าเราได้วัคซีนฯมาแล้ว เทศบาลก็จะต้องส่งมอบให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการฉีด เนื่องจากเทศบาลฯไม่มีโรงพยาบาลและบุคลากรที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนฯได้ ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในด้านอื่นให้มากที่สุด” นายนิมิตร กล่าว

โดยเทศบาลนครลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครลำปาง (ศปก.ทน.ลำปาง) ตามข้อสั่งการของจังหวัดลำปาง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในระยะสั้นได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปางให้ครบทุกเขตต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง ยังได้เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น คือ  เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรง เช่น ถูกเลิกจ้าง ร้านค้าปิดกิจการ  มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพจากเทศบาลนครลำปาง โดยการสแกน QR Code หรือ คลิกhttps://docs.google.com/.../1FAIpQLScateyw5.../viewform ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

นายกเทศมนตรี กล่าวอีกว่า ในระยะยาวตามแนวนโยบายก้าวกระโดดของคณะผู้บริหาร มีแนวทางที่จะพัฒนาเมืองให้เร็วที่สุด เพื่อให้ลำปางเป็นบ้านที่มีความสุข โดยจะพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สวนสาธารณะต่าง ๆ เพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชนซึ่งเชื่อว่าหลังในปลายปีนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลายลง โดยจะกำหนดให้เงื่อนไขในสัญญา หรือ กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้างซื้อของ/อุปกรณ์การดำเนินงานก่อสร้างภายในท้องถิ่น ในกรณีที่มีการจ้างผู้รับเหมารายย่อยให้จ้างผู้ประกอบการในท้องถิ่น ตลอดจนการจ้างแรงงานกึ่งฝีมือ/ไม่มีฝีมือให้จ้างคนในท้องถิ่น เพื่อให้คนในพื้นที่มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์จะต้องได้รับผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากที่สุด

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์