วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นิมิตรแจง ศูนย์พักคอยฯไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม ในเขตเทศบาลอาจไม่มีคนเข้าพักเลยก็ได้        จากกรณีที่เทศบาลนครลำปาง เตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 ตรงช้ามห้างบิ๊กซีลำปาง โดยจะใช้บริเวณอาคาร  C เป็นศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) และเตรียมกลับบ้าน ซึ่งต้องได้รับการสังเกตอาการและแยกกักตัว ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง
       ต่อมาได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างทางสื่อโซเชียลมีเดียร์ ถึงความไม่เหมาะสมและไม่เห็นด้วย กับการจัดตั้งศูนย์ัพักคอยในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากอยู่กลางเมือง และใกล้กับโรงเรียน ขอให้ทางเทศบาลพิจารณาจัดหาสถานที่แห่งใหม่ 


         เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง จึงได้ทำความเข้าใจ กรณีการจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยกลับบ้าน” ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อความกระจ่างของสาธารณชน  โดยเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ทราบ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้
          1. สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นจากผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนน้อย และไม่อยู่ในขั้นรุนแรง
          2. จากนโยบายรัฐบาลส่งคนกลับบ้าน จึงทำให้มีคนลำปางที่อยู่ต่างจังหวัดในเขตพื้นที่สีแดง และสีแดงเข้มกลับบ้านจำนวนมาก ในจำนวนนี้ตามมาตรการของ ศปก. และ ศบค.จังหวัดลำปาง จึงให้มีการเฝ้าระวังคนลำปางกลับบ้านเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นทางสายการบิน รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคลโดยการตั้งด่าน เพื่อตรวจเช็คผู้เข้ามาในเขตจังหวัดลำปางตามเส้นทางต่าง ๆ ดังกล่าว            เมื่อลงทะเบียนและตรวจเช็คอาการแล้วให้พักคอยอยู่ในสถานที่พักคอยที่จังหวัดจัดให้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 หรือ Local Quarantine : LQ และให้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล โดยผู้ที่ตรวจพบเชื้อทุกรายจะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อให้กลับมาที่สถานที่พักคอย 14 วัน แล้วตรวจซ้ำ และเมื่อพบว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 จึงจะอนุญาตให้กลับบ้านได้
             ส่วนผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเมื่อรักษาจนหายไม่มีอาการแล้ว (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) โรงพยาบาลจะส่งมาอยู่ที่ศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation : CI ก่อนจะกลับบ้าน โดยจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นระยะๆ แต่ละคนใช้เวลาออยู่ในศูนย์พักคอยไม่เท่ากัน บางคนอาจจะสามารถกลับบ้านได้ภายใน 5 วัน 7 วัน หรือ 14 วันแล้วแต่อาการ 


            ซึ่งศูนย์พักคอยก่อนกลับบ้านหมายถึง พื้นที่ที่เทศบาลนครลำปางได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นผู้จัดทำ “ไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม” ตามที่เข้าใจทั่วไปในสาธารณะ ที่สำคัญคือ ศูนย์พักคอยแห่งนี้ จะรับเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางเท่านั้น ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก หรือ อาจจะไม่มีเลย ก็ได้ การจัดตั้งศูนย์พักคอย เทศบาลนครลำปาง จึงเป็นเพียงการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้น
            ทั้งนี้ ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง กรุณาติดต่อศูนย์โควิด-19 ลำปาง 093-1408023 ศูนย์โควิด-19 อำเภอเมืองลำปาง 082-9908485 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โทร 054-237237 ต่อ 5211 และโปรดสแกน QR Cord ลำปางชนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางด้วย
             สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดลำปางเองจำนวนน้อย และคนลำปางที่เดินทางกลับบ้านจากเขตพื้นที่ต่าง ๆ มีจำนวนน้อยลงอย่างมาก เนื่องจากรถไฟลดเที่ยวการเดินทางและไม่มีผู้โดยสารลงที่สถานีรถไฟนครลำปางมานานมากแล้ว สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ไม่มีรถทัวร์จากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวัน ส่วนสายการบินก็ยังคงงดเที่ยวบนมาเป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้ว จึงเชื่อได้ว่า คนที่กลับบ้านมีจำนวนน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลยก็เป็นได้.Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์