วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สภาเกษตรฯ ร่วมกับ สสว. อบรมการแปรรูปเนื้อวัวให้แก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นำไปต่อยอดอาชีพในช่วงโควิด พร้อมส่งเสริมการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 64 ที่โรงเรียนบ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง นำโดย นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานฯ  พร้อมด้วยนายวิจิตร สมฤทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอเกาะคา  นายยุทธการณ์ ไทยลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเกาะคา  และรองนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน  ร่วมกิจกรรมการอบรมแปรรูปเนื้อวัว ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านแม่ฮวก อ.เกาะคา โดยมี ร.ต.อ.คุณาธิป ยอดแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมกว่า 50 คน          ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.)  เพื่อช่วยให้เกิดการจับคู่ระหว่าง ผู้ประกอบการ MSMEs ด้านการเกษตร และผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service : BDS) ในการพัฒนาธุรกิจของ MSMEs ด้านการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านที่ MSMEs ด้านการเกษตรต้องการ และเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ MSMEs สามารถเลือกใช้บริการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจใน กิจการของตนเอง ผ่านการสนับสนุนและช่วยเหลือจากองค์การเอกชน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดกระบวนการดำเนินงาน          นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  เดิมสภาเกษตรฯ สนับสนุนเกษตรกรในด้านต่าง ๆ มาก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์ ได้ดำเนินการทั้งในกลุ่มผู้เลี้ยงหมู เลี้ยงแพะแกะ และเลี้ยงวัว  โดยจะเน้นในเรื่องของการแปรรูป การยกระดับให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม โครงการที่จัดขึ้นมานี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตรและผู้ประกอบการด้านธุรกิจได้มาสนับสนุนกันและกัน  ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนคุณภาพ บ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน เดิมเป็นการเลี้ยงโคขุนจำหน่าย เราจึงคิดที่จะพัฒนาสินค้าให้ออกไปสู่ตลาดได้เพื่อเป็นการยกระดับให้กับเกษตรกร  จึงมีแนวคิดเอาเนื้อวัวมาแปรรูป สร้างรายได้ให้เกษตรกรช่วงสถานการณ์โควิด  โดยการสนับสนุนการสอนแปรรูปเนื้อวัวในรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด การขายออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถขายสินค้าทางออนไลน์ได้  ในเบื้องต้นจะแนะนำให้เกษตรกรรายย่อยทำตลาดออนไลน์เป็นหลัก ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ ทางสภาเกษตรฯ ก็กำลังเชื่อมโยงผู้ประกอบการระดับประเทศไทยโดยการจับคู่ค้าให้ต่อไป           ร.ต.อ.คุณาธิป  ยอดแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียง กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านแม่ฮวก กล่าวว่า  กลุ่มเราได้เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2545 และพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อมาสู่กระบวนการขุน ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มอยู่ 31 คน และมีโคที่เลี้ยงไว้ประมาณ 300 ตัว  เนื่องจากกลุ่มมีการเลี้ยงโคเนื้อจากต้นน้ำ คือการผลิตลูกสู่เกษตรกรในกลุ่มที่มีความต้องการนำโคไปขุน ได้มีการทำโคขุนอยู่ 4-5 ราย จึงอยากจะทำการต่อยอดในเรื่องของการแปรรูปด้วย ขณะนี้อยู่ในขั้นของการอบรมแปรรูปเนื้อ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสว. ผ่านทางสภาเกษตรกรฯ มาช่วยอบรมในการแปรรูปเนื้อ โดยมีวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎลำปางเข้ามาสอนให้  นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด และเกษตรอำเภอ ดูแลเรื่องสุขภาพ รวมทั้งปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ที่สนับสนุนแม่พันธุ์เพื่อต่อยอดอาชีพให้กับเกษตรกร          นายวิจิตร สมฤทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอเกาะคา กล่าวว่า ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของธนาคารโคกระบือ ซึ่งได้มอบแม่พันธุ์โคเนื้อ หรือแม่โคต้นน้ำเพื่อผลิตลูก และนำลูกวัวตัวผู้ไปทำการขุนตั้งแต่ต้นน้ำ ไปยังปลายน้ำ จนมาถึงกระบวนการแปรรูป โดยได้มอบแม่โคไปทั้งหมด 99 แม่  ทางราชการจะเอาลูกตัวแรกคืน ตัวต่อไปให้ทางกลุ่มดำเนินการเลี้ยงขุน ผลิต และแปรรูป 

          นอกจากนั้นการดูแลเรื่องการผสมเทียม การรักษา ส่วนโรคระบาดลัมปีสกินเราได้มีการฉีดวัคซีนให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขอให้มั่นใจได้ว่าวัวทุกตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ฮวกแห่งนี้ จะมีความต้านทางต่อโรคลัมปีสกินทั้งหมด
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์