วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

ผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ หลังเข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับขนานนามมือปราบโควิด

 


2 ปีผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ใกล้ถึงเวลาที่ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร จะโยกย้ายเต็มทีแล้ว  โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 64 ที่ผ่านมา ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง  ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ ได้กล่าวถึงการบริหารงานในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  มีอะไรบ้างไปดูกันการบริหารจัดการโควิด

 • บริหารจัดการช่วงโควิด-19 ระลอกแรกตั้งแต่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ระบาดหนัก กำหนดแผนเผชิญเหตุ แบ่งระดับสีการแจ้งเตือน
 • เตรียมระบบการแพทย์รองรับ 5 โรงพยาบาล 380 เตียง  รพ.ลำปาง รพ.เกาะคา รพ.เวชชารักษ์ รพ.เถิน และ รพ.แจ้ห่ม
 • จัดโครงการบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19  เปิดโรงครัวแจกจ่ายอาหารให้ประชาชน ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง
 • ตู้ปั๋นสุข ศาลากลางจังหวัดลำปาง  และในพื้นที่
 •  ลำปางโมเดล “จองสิทธิ์วัคซีน” ผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง จำนวน 230,306 คน อันดับ 2 ของประเทศ
 •  โครงการรับคนลำปางกลับบ้าน
 • ขยายโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ราชการจังหวัด
 • วางมาตรการ Bubble&Seal ควบคุมการติดเชื้อและแพร่ระบาดเป็นกลุ่มใหญ่


ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 •         โครงการนำร่อง สิริราชโมเดล แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ่อเหมืองแม่ทาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 •        คนลำปางสุขภาพดี เมื่อไม่มีหมอกควัน ลดการเผาลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ร้อยละ 46.94  ลดอัตราการป่วย ร้อยละ 78 และลดวันค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน ร้อยละ 2.7
 •        โครงการพลิกฟื้น คืนชีวิต แม่น้ำวัง ฟื้นฟูสภาพแม่น้ำวังในเขตเมือง  ตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกเดือน ควบคุมปริมาณน้ำ รักษาระดับน้ำ และปรับภูมิทัศน์ริมน้ำวัง


การบริหารจัดการน้ำ

 •       สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในการปรับปรุงโครงการชลประทาน เพื่อเก็บกักน้ำ และลดประมาณตะกอนพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลายอำเภอ

การเกษตร

 •         ส่งเสริมผลิตพืชผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ได้มาตรฐาน
 •        พัฒนาและส่งเสริมนครสับปะรดจังหวัดลำปาง
 •        ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย
 •        สร้างรายได้เสริมและการเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปโครงการพัฒนาด้านสังคม

 •        ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้
 •        ก่อสร้างห้องน้ำ สาธารณะโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้านท่องเที่ยว

 •        ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว จ.ลำปาง ไม่ว่าจะเป็น งานรถไฟรถม้า การท่องเที่ยวโดยชุมชน การถ่ายแบบประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
 •        ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว  เช่น ป้ายทางเข้าจังหวัด  บ่อน้ำแร่แจ้ซ้อน ถนนคนเดินกาดกองต้า บ้านหลุยส์ลีโนแวน
 •        อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วิหารพระเจ้าแก้วมรกต วัดพระธาตุลำปางหลวง
 •        บวงสรวงพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ  (หลวงพ่อดำพระพุทธรูป4มุมเมือง)

นอกจากนี้ยังมี ยุทธศาสตร์ที่ต้องขับเคลื่อนต่อไป ซึ่งจะต้องเป็นการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนต่อไป นายสิธิชัย จินดาหลวง  ก็คือ

 •       การแปรรูปพลังงานก๊าซ
 •        การพัฒนาสนามบินลำปาง
 •        โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่
 •        การแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ บริเวณสะพานข้ามแยกและทางรถไฟ กาดเมฆทางหมายเลข 127 ตอนเลี่ยงเมืองลำปาง
 •        โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย เชียงราย เชียงของ
 •        การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) มิติด้านสุขภาพ

 

 

·   

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์