วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

คุยเฟื่องเรื่องศาสตร์สัมพันธ์ วันที่ 21 - 27 กันยายน 2564

 


บุคคลใดที่มีเส้นที่เกิดขึ้นตรงๆ เพียงเส้นเดียวและชัดเจน จะเกิดที่เนินใดก็ดี ให้หมายถึงสิ่งที่ดีๆ เพราะเป็นเส้นที่ให้คุณแก่เจ้าของมือทุกท่าน บุคคลใดที่มีเส้นเกิดที่เนินพฤหัสบดี จะประสบโชคดี แต่ถ้าเกิดขึ้น 2 เส้น เรียงคู่กันไม่สู้จะดีนัก เพราะจะแก่งแย่งกันเป็น 2 ทาง มีผลไปเหมือนกันแต่ลดความดีน้อยลงไป หรือทำให้พลาดหวังทางหนึ่งและได้มาทางหนึ่ง

บุคคลใดที่มีเส้นเกิดขึ้นหลายเส้นเป็นเส้นฝอยยุ่งพันกันที่เนินพฤหัสบดี ไม่ว่าจะคิดหรือกระสิ่งใด ๆ จะไม่เป็นผล

บุคคลใดที่มีเส้นเกิดขึ้นที่เนินพฤหัสบดีเป็นเส้นยาวๆ หนักชัดชัดเจน ที่ไม่ใช่เส้นฝอย นั่นหมายถึง ได้รับแต่สิ่งที่ดี ๆ เพราะเป็นเส้นอำนาจวาสนา ซึ่งจะนำความสำเร็จ และชื่อเสียงมาสู่ตนเอง

บุคคลใดที่มีเส้นสั้น ๆ และหนักชัดตัดเส้นหัวใจ หรือตัดแขนงของเส้นหัวใจที่เนินพฤหัสบดี หมายถึง เรื่องของความรักความใคร่ จะมาทำให้ตัวของเราต้องมานั่งโศกเศร้าเสียใจ หรือทำให้เรามีความรู้สึกกระเทือนใจที่เราคิดถึง

บุคคลใดที่มีเส้นสั้น ๆ เกิดขึ้นดังรูปขึ้นบันไดที่เนินพฤหัสบดี จะมีชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ปกติ เหมือนกับว่าชีวิตนี้คิดจะทำอะไรก็ไม่ราบรื่นเลย บุคคลใดที่มีเส้นพุ่งขึ้นเกิดขึ้นที่เนินเสาร์ เป็นเส้นที่ให้คุณทุกเส้น เว้นแต่จะมากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ความหนักชัดต่างกัน

บุคคลใดที่มีเส้นตรงเส้นเดียวเกิดขึ้นลอย ๆ ที่เนินเสาร์ชัดเจนดี ให้ถือว่าเป็นเส้นมหาสิทธิโชคคือจะได้รับโชคดีจากลาภลอยหรือทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งถือว่าในชีวิตครั้งหนึ่ง ก็มีโชคเป็นที่ตนพอใจ แต่ถ้ามีหลายเส้นจะได้ผลเล็กน้อย เพราะต่างก็จะแบ่งแย่งกำลังความโชคดีกันไป

บุคคลใดที่มีเส้นตรง ๆ หนักชัดเกิดขึ้น 2 ข้างเส้นโชค จะเป็นคนมีความสามารถที่ทำการอันใดได้รับความสำเร็จเสมอ เพราะมีเส้นที่ส่งเสริมกัน จึงเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถที่ดีเพิ่มขึ้น

บุคคลใดที่มีเส้นตรงๆ เกิดขึ้นที่เนินอาทิตย์เรียกว่าเส้นอาทิตย์ 1 เส้น จะได้ลาภลอย ๆ หรือจะมี "ตามชำนาญและคล่องแคล่วในกิจการดี

บุคคลใดที่มีเส้นตรง ๆ 2 เส้นที่เนินอาทิตย์ หมายถึงเป็นการแก่งแย่งความดีซึ่งกันและกัน ในบาง ครั้งทำได้อย่างหนึ่งแต่ก็ต้องอีกเสียอย่างหนึ่งไป แต่ถ้ามีเส้นหนึ่งยาวและอีกเส้นหนึ่งสั้นนั้นถือว่าเป็นเส้นที่ดี เพราะถือว่าเป็นเส้นสนับสนุนกัน

บุคคลใดที่มีเส้นตรงๆ เกิดขึ้นที่เนินอาทิตย์หลายเส้น จะเป็นคนที่คิดจะเอาดีในทางศิลปะ แต่ก็มัก จะมีเหตุมาขัดขวางบางประการ เป็นเพราะไม่ความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องของเงินจึงทำให้ตนเองมีความสำเร็จ ได้ยาก ส่วนโครงการต่าง ๆ ที่คิดไว้นั้นดี แต่ทำไปแล้วมักได้ผลไม่คุ้มค่า ซึ่งเป็นเหตุทำให้ต้องหยุดคิดและหยุดทำเสียกลางคัน

บุคคลใดที่มีเส้นเกิดขึ้นที่เนินพุธเพียงเส้นเดียว จะเป็นคนที่มีความคิดดี โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ ถ้าได้เรียนและทำงานในทางนี้จะทำ ความร่ำรวยมาสู่ตนเองดี

บุคคลใดที่มีเส้นเกิดขึ้นที่เนินพุธหลายเส้น เช่น มี 3 ถึง 5 เส้นชัดเจนและขนานกัน จะดีในทางอายุแพทย์และจะเป็นนายแพทย์ที่ดี ถ้าในมือ สตรีมีเส้นดังกล่าวเกิดขึ้น ก็จะได้สามีที่มีความสามารถทางแพทย์ศาสตร์หรือเจ้าตัวเองเป็นนายแพทย์หรือนางพยาบาลที่ดี ถ้าเส้นเหล่านั้นไม่ขนานกัน เลย แสดงถึงนิสัยรอบรู้ทันคน แต่จะให้มีคนเกลียดชังได้ง่ายเช่นกัน

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์