วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

ลำปางฉีดวัคซีนสะสมแล้วเกือบ 3 แสนเข็ม คิดเป็น 30.05 เปอร์เซ็นต์ ซิโนแวคฉีดสูงสุดเกือบ 1.5 แสนเข็ม ยังคงต้องเร่งฉีดให้ได้ตามเป้า 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากร หวังเปิดจังหวัดปลายปี

ภาพจากโรงพยาบาลลำปาง 


ลานนาโพสต์ติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ.ลำปาง จากเว็บไซด์ https://dashboard-vaccine.moph.go.th/ วันที่ 10 ก.ย.64  เวลา 12.17 น. พบว่าฉีดวัคซีนไปแล้ว 291,512 เข็ม คิดเป็น 30.05 เปอร์เซ็นต์  โดยผู้ที่รับการฉีดวัคซีน แยกเป็น ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 99,007 คน   รองลงมาคือประชาชนทั่วไป 88,617 คน  ผู้มีโรคประจำตัว 61,858 คน  บุคลากรทางการแพทย์ 33,151 คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า 8,766 คน และหญิงตั้งครรภ์ 108 คน

สำหรับข้อมูลวัคซีนที่ได้รับนั้น มี 4 ยี่ห้อด้วยกัน ประกอบด้วย  ซิโนแวค 145,773 เข็ม   แอสต้าเซนเนก้า 72,910 เข็ม   ซิโนฟาร์ม 67,074 เข็ม และไฟเซอร์ 5,755 เข็ม

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลำปาง ยังคงเชิญชวนเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พกบัตรประชาชนตัวจริงมาแจ้งความประสงค์ได้เลย วันจันทร์ - วันศุกร์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  เวลา 14.00 - 15.00 น.  โดยเป็นการฉีดสลับยี่ห้อเช่นเดิม คือ เข็ม 1 ซิโนแวค และ เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า   ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง

และยังมีบริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ ที่มาพบแพทย์ ในวันราชการ สามารถแจ้งพยาบาลประจำห้องตรวจ เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. ณ บริเวณจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 หน้าตึกสิทธิเกษม  สำหรับกลุ่มประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์  กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง  คือ โรคปอด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง   โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ฟโรคไตเรื้อรัง  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคมะเร็ง  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โรคอ้วน

กลุ่มประชาชนทั่วไปนั้น สามารถจองวัคซีนได้ที่ศูนย์ประสานงานโควิด ชั้น 1 อาคารนวิมนทรราชประชาภักดี  โรงพยาบาลลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-019998 และ 054-222225  ได้ในเวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันราชการ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเริ่มทยอยนัดรับวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไป ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้

ด้านนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้กล่าวไว้ว่า ในช่วง 3 สัปดาห์ที่เหลือของเดือนกันยายนนี้ จะเร่งทำการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ซึ่งคาดว่าจะได้ครบตามเป้าที่จังหวัดได้วางไว้ และจะสามารถเปิดบ้านเปิดเมืองได้ช่วงปลายปีนี้

ขณะที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนของ จ.ลำปาง ตั้งไว้ที่ประมาณ 500,000 คน หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชาการทั้งหมด  โดยข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 64 จ.ลำปางมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรก 197,469 คน  เข็ม2 จำนวน 81,638 คน และเข็ม 3 จำนวน 4,354   คน 

ซึ่งหากจะเป็นผลสำเร็จจริง ประชาชนต้องได้รับวัคซีน 2 เข็ม ไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตาม จึงถือว่าป้องกันโควิด-19 ได้ดีกว่าการฉีด 1 เข็ม  เพราะฉะนั้น  จ.ลำปาง จะต้องฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้ถึง 418,362 คน

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์