วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

ปภ.ลำปางรายงานความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก พบได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหา 365 ครัวเรือน เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือ

 วันที่ 9 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา นายชัยธวัช  ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุอุทกภัย มีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับผลกระทบ เสียหายบางส่วน โดยอำเภอต่าง ๆ ได้ประสานแจ้งข้อมูล  ณ เวลา 22.00 น. ของวันที่ 9 ก.ย. 64 พบความเสียหาย 7 อำเภอ 25 ตำบล 87 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 365 ครัวเรือน ดังนี้

อ.แม่ทะ 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน 21 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่ทะ (ม.5, 10) ต.บ้านกิ่ว (ม.2) ต.น้ำโจ้ (ม.2, 4, 5, 6, 7, 9) ต.นาครัว (ม.4, 5, 6, 7) และ ต.ป่าตัน (ม.5, 6, 7, 9)

อ.เถิน 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน 182 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่ปะ (ม.1,7,9) และ ต.เวียงมอก (ม.1,2,3,4,6,8,10,11,12,14)

อ.สบปราบ 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน 19 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่กัวะ (ม.1, 3, 4, 5, 6) และ ต.นายาง (ม.5, 6, 7, 9)

อ.เสริมงาม 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ทุ่งงาม (ม.2, 3, 6) (กำลังสำรวจ) ต.เสริมขวา (ม.3, 6, 5, 8) (กำลังสำรวจ) ต.เสริมซ้าย (ม.2, 3, 6, 8) (กำลังสำรวจ) และ ต.เสริมกลาง (ม.9) (กำลังสำรวจ)

อ.เกาะคา 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน 111 ครัวเรือน ได้แก่ ต.วังพร้าว (ม.2, 3, 4, 5, 6, 7) ต.เกาะคา (ม.5) ต.ท่าผา (ม.3) ต.นาแก้ว (ม.2, 5, 7, 8) และต.นาแส่ง (ม.1) สิ่งสาธารณประโยชน์ 2 แห่ง

อ.แม่พริก 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน 32 ครัวเรือน ได้แก่ ต.แม่พริก (ม.7, 8, 9, 10, 11) ต.ผาปัง (ม.1, 2, 4) และ ต.แม่ปุ (ม.2, 3, 6)

อ.ห้างฉัตร 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.เวียงตาล (ม.1, 5, 7, 8, 9, 10) ต.ปงยางตก (ม.6, 7, 8, 10) ต.เมืองยาว (ม.15) และ ต.แม่สัน (ม.2)

จากผลกระทบดังกล่าว ขณะนี้ทาง อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. อปพร. มูลนิธิ อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ สนง.ปภ.จังหวัด ปภ สาขา ร่วมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซม ฟื้นฟู ให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป

   

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์