วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ยอดฉีดวัคซีนลำปางในช่วง 6 เดือน ประชาชนรับวัคซีนแล้วกว่า 4 แสนเข็ม ขณะที่มีผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็มอยู่ 1.69 แสนคน ยังต้องเร่งฉีดให้ครบตามเป้าหมายอีก 3.3 แสนคน

 


          สรุปการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ จ.ลำปาง ตั้งแต่เดือนเมษายน  64 จนถึงเดือนกันยายน 64 ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 64 พบว่ามีการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 429,258 เข็ม แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 251,985  เข็ม เข็มที่ 2 จำนวน 172,751 เข็ม และเข็มที่ 3 จำนวน 4,522เข็ม คิดเป็น 42.9 เปอร์เซ็นต์

          โดยเป็นการฉีดให้กับกลุ่มผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อมากที่สุด  43.60 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ 30.56 เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค 18.58 เปอร์เซ็นต์  อสม. 4.24 เปอร์เซ็นต์ บุคลากรทางการแพทย์ 2.99 เปอร์เซ็นต์ และหญิงตั้งครรภ์ 0.02 เปอร์เซ็นต์   ส่วนวัคซีนที่ใช้ ประกอบด้วย ซิโนแวค 184,667 โดส แอสตร้าเซนเนก้า 133,032 โดส  ซิโนฟาร์ม 110,562 โดส และไฟเซอร์ 7,419 โดส 

          สำหรับจังหวัดลำปาง ได้ตั้งเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับประชากร 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด 7 แสนคน เท่ากับต้องฉีดให้ได้ 5 แสนคน ซึ่งต้องฉีดครบ 2 เข็มจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี จึงเท่ากับประชาชนจะต้องได้รับวัคซีน 1 ล้านเข็ม  จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พบว่า ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มีจำนวน 172,751 คน  เพราะฉะนั้น จ.ลำปางจะต้องฉีดวัคซีนอีกราว 330,000 คนเศษ จึงจะทำให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

          ในส่วนของของกลุ่มเป้าหมาย 608  หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ จ.ลำปางได้มีการลงทะเบียนจองวัคซีนไว้เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำนวน 2.3 แสนคน  ซึ่งได้ครบตามเป้าหมายแล้ว  ขณะนี้จึงเริ่มเข้าสู่การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ที่จะต้องเริ่มบูสเตอร์เข็มที่ 3 ที่คาดว่าจะเริ่มในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้         

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์