วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

คลังจังหวัดเผย แนวโน้มเศรษฐกิจลำปางขยายตัวดีขึ้นในปี 65 โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ส่วนภาคการผลิตและส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3



เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เกษตรจังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ร่วมแถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ในปี 2565

โดยคลังจังหวัดลำปาง ได้รายงานประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางปี 64 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 ผลจากแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการผลิตและการใช้จ่าย ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวร้อยละ 4.7 ในปี 63  และมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 65


ทั้งนี้ เมื่อปี 63 จ.ลำปางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดมาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง ภาคการท่องเที่ยว ไม่มีการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่วนภาคบริการกระทบหนักเช่นกัน ติดลบถึงร้อยละ 7 แต่พบการขยายตัวในส่วนของการใช้จ่ายภาครัฐ ร้อยละ 2.7 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

สำหรับปี 64 ด้านการผลิตขายตัวร้อยละ 1.9 โดยภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 สะท้อนจากความต้องการใช้ปริมาณหินปูน-ก่อสร้างเพิ่มขึ้น  การใช้ลิกไนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  ด้านภาคเกษตรกรรม คาดว่าขยายตัวร้อยละ 1.9  เนื่องจากแรงจูงใจด้านราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ภาครัฐมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรต่อเนื่อง ขณะที่ภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 จากสินเชื่อรวมและพื้นที่ให้อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและมาตรการภาครัฐช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ


ด้านการใช้จ่าย คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าขยายตัวถึงร้อยละ 3.3 ผลจากการเบิกจ่ายงบประจำและงบลงทุนของส่วนราชการเพิ่มขึ้น  การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2 ชี้จากยอดขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ขยายตัวขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ส่วนด้านบริโภคภาคเอกชน คาดว่าขยายตัวร้อยละ 1.6  จากยอดขายของบริษัทรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นจูงใจ  รวมทั้งมีโครงการต่างๆของทางภาครัฐที่เข้ามาหนุนเสริม เช่น โครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน  เราชนะฯลฯ

นางสุภาภรณ์ ได้กล่าวถึงคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 65 ว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อปี จากปี 64 โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของทุกภาคการผลิต เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่จะปรับตัวดีขึ้นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งภาคการผลิตคาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.5  แต่ละภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการบริการ มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-3

ส่วนการใช้จ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.1 โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 4.3 รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 จากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมันและนักลงทุนปรับตัวได้ดี   การจ้างงานคาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 1.3 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5,474 คน ตามแนวโน้มภาวการณ์ลงทุนและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว




 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์