วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดลำปาง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง พระภิกษุ และประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน 418 คน
โดยมี พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และอาสาสมัครสามัญ พอ.สว. ร่วมพิธีทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดลำปาง โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"ให้บริการแก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองลำปาง  ร่วมทั้งให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย  สุขภาพ และบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม ดังกล่าว

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์