วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จังหวัดลำปาง เผยสถานการณ์โควิด-19 ลำปาง จาก 2 คลัสเตอร์ใหม่ อ.เมืองลำปาง และ อ.งาว ติดเชื้อแล้วรวม 45 ราย

 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลำปาง โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 18 ราย รักษาหายเพิ่ม 14 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน2564 ถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมรวม 2,088 ราย รักษาหายแล้ว 1,900 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 173 ราย เสียชีวิต 15 ราย และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 รายละเอียด ดังนี้

กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 ผู้รับเหมาก่อสร้าง อำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 4 ตุลาคม 2554 พบผู้ป่วยชายไทย อายุ 35 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มาขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลำปาง ด้วยอาการมีไข้ และซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK มาตรวจเอง ซึ่งผลตรวจเป็นบวก จึงได้รับการตรวจยืนยันหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อ

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นและค้นหากลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 ตุลาคม 2564 มีผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงสูง 71 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ 18 ราย ไม่พบเชื้อ 53 ราย และพบผู้สัมผัสผู้ป่วยเสี่ยงต่ำ 6 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ รวมพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 19 ราย

กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 ตำบลปงเตา อำเภองาว วันที่ 3 ตุลาคม2564 พบผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี อาชีพ พนักงานขับรถร้านวัสดุก่อสร้าง มีอาการรู้สึกจมูกไม่ได้กลิ่น จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลงาว ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อ

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นและค้นหากลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 ตุลาคม 2554 พบผู้สัมผัส ผู้ป่วยเสี่ยงสูง จำนวน 208 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ 25 ราย ไม่พบเชื้อ 183 ราย และผู้สัมผัสผู้ป่วยเสียงต่ำ จำนวน 36 ราย ไม่พบเชื้อ รวมพบผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งสิ้น 26 ราย

ทั้งนี้สองกรณี ได้ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลตรวจไม่พบเชื้อให้กักตัวเองอย่างเคร่งครัด 14 วัน ตามมาตรการควบคุมโรค ส่วนผู้สัมผัสผู้ป่วยเสียงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง

นอกจากนี้ กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ได้ให้โรงเรียนเทศบาล 5 หยุดการเรียน การสอนเป็นระยะเวลา 14 วัน

ผลการสอบสวนทั้งสองกรณี พบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วนั้น ได้แก่ พฤติกรรมในการใช้ภาชนะแก้วน้ำร่วมกัน การเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหารร่วมกัน จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวลำปางดำเนินมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์