วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปิดบัญชีทรัพย์สินนักการเมืองท้องถิ่น 26 นายกฯ อู้ฟู่รวยเกิน 10 ล้าน “นิมิตร” ทรัพย์สินมากที่สุด 241 ล้าน ด้าน “ตวงรัตน์” 78 ล้านบาท

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย จ.ลำปาง มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินทั้ง อบจ.และเทศบาลทั้งหมด   ลานนาโพสต์ได้รวบรวมรายการบัญชีทรัพย์สินที่มียอดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ของนักการเมืองท้องถิ่นทั้งที่อยู่ในตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ

          โดยนักการเมืองท้องถิ่นที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในขณะนี้ คือ  นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศบาลนครลำปาง 241,376,891.05 บาท เป็นของตัวเอง 216,956,846.75 บาท  คู่สมรส  24,420,044.30 บาท  ส่วนหนี้สิน  7,117,194.62 บาท

ขณะที่อันดับที่ 2 คือ  นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  78,504,186.13 บาท  รองลงมา นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว 44,728,872.31 บาท

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 41,173,343.94 บาท   นางอำไพ อวนศรี นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 35,641,859.35 บาท   นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ 34,689,117.01 บาท   จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ทะ 29,461,412.07 บาท  นายบุญธรรม พรหมปลูก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านศาลา 26,680,295.92 บาท  นางประภาศรี พยัฆบุตร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม 25,192,500.11 บาท นายเอกพงษ์ วงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม 24,796,063.84 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินต่ำกว่า 20 ล้าน  มี นายอรรณนพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง 17,106,689.53 บาท  นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 17,045,203.72 บาท  นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด16,986,760.98 บาท  นายจำรูญ ไชยศร อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว 16,752,927.06 บาท  นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม 16,253,452.00 บาท  นายกิตติภูมิ นามวงค์ อดีตนายกเทศบาลนครลำปาง 15,899,696.64 บาท  นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ 15,544,084.26 บาท  นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว 15,003,492.17 บาท

นายณรงค์ เครือระยา นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ 14,331,455.74 บาท นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 14,320,004.59 บาท นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา 12,450,964.14 บาท  นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย 12,315,538.84 บาท  นายขจรศักดิ์ ปวงคำ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม 11,978,408.87 บาท นายประสิทธิ์ จำเดิม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองปาน 11,907,642.67 บาท  นางยุวดี วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร 10,684,783.55 บาท และ นายสมยศ สาปคำ นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา 10,036,182.83 บาท

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์