วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

มทบ.32 ร่วมแรงร่วมใจ สร้างบ้านหลังใหม่ ให้ราษฎรที่ต้องรื้อถอนและย้ายที่อยู่อาศัย ส่งมอบความห่วงใย ผู้ได้รับผลกระทบให้มีที่อยู่อาศัยโดยเร็วเมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  พลตรีอโณทัย ชัยมงคล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มีที่อยู่อาศัยโดยเร็ว จึงมอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 นำกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32 และทีมช่างไม้ ช่างปูน จากแผนกยุทธโยธามณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา, นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา, เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะคา, ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด อำเภอเกาะคา, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, อส.กร.อำเภอเกาะคา และประชาชนจิตอาสา  ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับราษฎรผู้อาศัยริมตลิ่งลำน้ำวัง จำนวน ๓ ครัวเรือน  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง ทำให้ต้องรื้อถอนและย้ายที่อยู่อาศัยที่อยู่มานานกว่า ๖๐ ปี เพื่อทำการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งของสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดลำปาง  ตามโครงการพัฒนาและป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
โดยในวันนี้ทุกส่วนได้ร่วมมือกัน เริ่มก่อสร้างบ้านให้กับ นางยุพา พงษ์นิยะกุล  อายุ 68 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและจะดำเนินการให้พร้อมเข้าพักอาศัยให้เรียบร้อยและเร็ววัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเตรียมการเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนดด้วยนั้น  ทั้งนี้ นางยุพาฯ  ได้กล่าวว่า  ส่วนตัวแล้วผูกพันกับบ้านหลังเดิมที่อาศัยมานานกว่า 60 ปี และเมื่อต้องย้ายออกไปก็ใจหายแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่หน่วยทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และขอบคุณนายอำเภอเกาะคาและทางนายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือและสร้างบ้านหลังใหม่ให้โดยเร็ว และสำหรับอีก 2 ครอบครัวได้แก่ นางวิภารัตน์ วงศ์มโน อายุ 62 ปี, นายวิเชียร สังฆเลิศ  อายุ 62 ปี  ก็จะเร่งดำเนินการสร้างบ้านให้เรียบร้อยและเพื่อเข้าพักอาศัยบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป 


#กองทักบกเพื่อประชาชน   #มณฑลทหารบกที่32  #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์