วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พม.จับมือเหล่ากาชาดลำปางหลายหน่วยงานรุดเยี่ยมยายพิการสมองวอนสื่อช่วยเหลือเลี้ยงหลานขาดรายได้


          วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นางธิติพร  จินดาหลวง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์  นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง  ได้ประสานหน่วยงาน one Home พม.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารเทศบาลต้นธงชัยลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคุณยายมาลี อารีพรมี           กรณี ขอความช่วยเหลือจากรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ขอความช่วยเหลือหลานเลี้ยงดู เป็นนักเรียนอยู่ชั้น มัธยมศึกษา 5/2 โรงเรียบุญยวาทย์วิทยาลัยผลการ เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.5 และใช้เวลาว่างกลางวันรับจ้างล้างจานที่โรงเรียนได้รับทุนเรียนฟรี และรับเงินสงเคราะห์แบบครอบครัวอุปถัมภ์ จากสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง 
           เด็กเคยเครียด ถึงขั้นเข้ารับการรักษาที่จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากโรงเรียนให้เรียนออนไลน์เด็กไม่มีคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ในการใช้เรียนออนไลน์ ส่วนครอบครัว บิดาเสียชีวิต มารดาแต่งงานใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลก ไม่เคยส่งเสียเงินทอง บางครั้งโทรหาไม่รับสาย  ปัจจุบันเด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ย่า ซึ่งมีอายุมาก ปู่เป็นข้าราชการบำนาญ ถูกฟ้องล้มละลาย มีเงินเหลือแค่เดือนละ 3000 พันบาท ส่วนย่าเป็นครูเกษียณจาก รร. วิชชันนารี มีความพิการ ได้รับเบี้ยผู้พิการและคนชรา  มีภาระใช้จ่าย เช่าบ้านเดือนละ 2,400 บาท มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย         หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการให้การช่วยเหลือดังนี้ 

       1.เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเงินสด 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมวางแผนจัดหาแหล่งทุนการเรียนในอนาคต

         2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจำนวน 3,000 บาท

        3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง วางแผนจัดหาทุนของสมัชชาการศึกษานครลำปางในส่วนการช่วยเหลือ  แบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายการเรียนการสอน พร้อมให้กำลังใจและแนะนำการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุขในการดำรงชีพต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์