วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนื่องจากโคติดเชื้อโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสัตวแพทย์ศร  ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนื่องจากโคติดเชื้อโรคลัมปี สกิน ณ บ้านบอมพัฒนา หมู่ 6 อ.แม่ทะ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ความเสียหาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้เกิดเหตุโรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ขึ้น ครอบคลุมทุกอำเภอ ซึ่งจังหวัดได้ประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กำหนดเขตโรคระบาด ชนิดลัมปี สกิน ในชนิดสัตว์ โค กระบือ เรียบร้อยแล้วสรุปข้อมูลสาธารณภัยกรณีโรคระบาดในสัตว์ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตำบลบ้านกิ่ว ความเสียหาย โคตาย 4 ตัว ป่วย 32 ตัว , ตำบลวังเงิน โคป่วย 20 ตัว โคตาย 1 ตัว , ตำบลนาครัว โคตาย 6 ตัว , ตำบลป่าตัน โคป่วย 160 ตัว , ตำบลสันดอนแก้ว เสี่ยงรอดูอาการ 60 ตัว , ตำบลดอนไฟ โคป่วย 232 ตัว ตาย 2 ตัว , ตำบลหัวเสือ โคป่วย 85 ตัว , ตำบลบ้านบอม โคตาย 10 ตัว , ตำบลน้ำโจ้ โคตาย 6 ตัวด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์