วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แถลงการณ์มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48 / 2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564วันนี้ (7 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48/2564 โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และทบทวนมาตรการต่างๆ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยมติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48 / 2564 ในเรื่อง นโยบายฉีดวัคซีน “ลำปาง 100 วัน 100%”และมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ดังนี้

ด้านนโยบายฉีดวัคซีน “ลำปาง 100 วัน 100%” จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ 70% ของประชากร อายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 463,110 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 Sinovac และเข็มที่ 2 Astrazeneca  ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถสแกน QR code จองลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ “ลำปางพร้อม” หรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

สำหรับด้านมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง มีมติ ดังนี้

1.การจัดกิจกรรม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน (ตามราชการกำหนด)

2.สถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดสถานบริการ

3.ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

4.ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

5.สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา การใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ที่มีการรวมคนจำนวนมาก ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรค

6.การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ทุกพื้นที่ไม่จำกัดการเดินทาง (สแกนในระบบลำปางชนะ และ Self-Monitoring ติดตามและสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด) โดยไม่ต้องกักตัว

7.สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น  และจัดการแข่งขันได้แต่ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าชม เช่น ไม่ให้มีผู้เข้าชม หรือมีผู้เข้าชมได้ไม่เกิน 50 คน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากนี้ต่อไป เราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ โดยใช้มาตรการ DMHTTA  ซึ่งถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เศรษฐกิจจะได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีควบคู่ไปกับการป้องกันในทุกมิติ และขอให้ทุกส่วนราชการ รวมไปถึงประชาชน ไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์การเดินทางของตนเอง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์