วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

จ.ลำปาง ประกอบพิธีมอบแบบผ้าบาติก ลายพระราชทาน 3 ลาย ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แก่ตัวแทนหน่วยงาน พช. ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง สนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สืบสานภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย ประกอบพิธีมอบแบบผ้าบาติก ลายพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วยงานพัฒนาชุมชนในเขตท้องที่ ให้นำขยายผลมอบต่อแก่ช่างทอ ขับเคลื่อนโครงการภูมิปัญญาผ้าไทย

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี เชิญแบบผ้าบาติก ลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” และ “ป่าแดนใต้” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประกอบพิธีส่งมอบให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยได้นำเจ้าหน้าที่ ทั้งพัฒนาการจังหวัด และพัฒนาการอำเภอ จากทั้ง 13 อำเภอ 14 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีทำการรับมอบ แบบผ้าบาติก ลายพระราชทาน จำนวน 3 ลาย ต่อเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปางโดยแบบผ้าบาติก ลายพระราชทานทั้ง 3 ลาย ดังกล่าว จะเป็นต้นแบบให้ช่างทอผ้าพื้นบ้าน ตามชุมชนพื้นที่ต่างๆ ได้นำไปพัฒนาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

ซึ่งผ้าบาติก ลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” เป็นลายผ้าที่ได้สื่อถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่งดงาม  โดยลวดลายจะประกอบด้วย ลายนกยูง หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา,  ลายคลื่นน้ำ หมายถึง ท้องทะเลภาคใต้ ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม,  ลายเรือกอและ หมายถึง วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของภาคใต้ที่ควรรักษาไว้, ลายดอกไม้โปรย หมายถึงมิตรภาพและความจริงใจที่ประชาชนชาวภาคใต้มอบให้กับพระองค์ ลายพระอาทิตย์ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ลายกรอบตัว S (อักษรพระนามาภิไธย S) หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ส่วนผ้าบาติก ลายพระราชทาน “ท้องทะเลไทย” จะมีลวดลายประกอบไปด้วย ลายกะละปังหา หมายถึง ต้นกะละปังหาที่แตกกิ่งก้านออกเป็นรูปพัดเป็นบ้านของสัตว์ทะเลหลายชนิด, ลายม้าน้ำ ที่ขดตัวเป็นอักษรพระนามาภิไธย S หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลายคลื่น ที่ล้อไปกับอักษรพระนามาภิไธย หมายถึง ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลายดาวทะเล หมายถึง สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลไทย

และลายพระราชทาน “ป่าแดนใต้” จะมีลวดลายประกอบไปด้วย ลายดอกดาหลา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้พื้นถิ่นภาคใต้, ลายนกเงือก 10 ตัว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังหมายถึงความรักที่ซื่อสัตย์, ลายเถาไม้รูปตัว S หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลายคลื่นตัว S กับลายลูกปลากุเลา หมายถึง ความห่วงใยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลายปารังและลายต้นข้าว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้โดยแบบผ้าพระราชทานทั้ง 3 ลวดลายนี้ จังหวัดลำปางจะได้มีการนำไปเป็นแบบอย่างในการจุดประกายความคิดให้กับช่างทอผ้าท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยในชุมชนให้มีความร่วมสมัย สามารถที่จะก้าวไปสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

ซึ่งในส่วนนี้ทางจังหวัด จะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตามโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรมผ้าไทยใส่ไปวัด ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, กิจกรรมใส่ผ้าไทยให้งามสง่า ในวันแห่งความสุขสากล, กิจกรรมผ้าไทยสีสันสดใสคลายลมร้อน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์, กิจกรรมเยาวชนสวมใส่ผ้าไทยสไตล์ร่วมสมัย ในวันเยาวชนแห่งชาติ  และกิจกรรมสวมผ้าไทยลายภูมิปัญญาตามโทนสี ในวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นต้น
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์