วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คลัสเตอร์วังเหนือ จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 66 ราย รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์

 


        ภายหลังจากที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แบบเป็นกลุ่มก้อน ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือเป็นรอบที่สอง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดของจังหวัดลำปาง เนื่องจากครั้งนี้ได้มีการระบาดเป็น 2 กลุ่มคลัสเตอร์ใหญ่ เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน 3 ตำบล ทั้งตำบลวังทอง ตำบลวังทรายคำ และตำบลร่องเคาะ โดยมีรายงานข้อมูลพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวมแล้วหลายสิบราย และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนหลายร้อยราย ซึ่งจนถึงขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังน่าเป็นห่วง เพราะอาจมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้อีก         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ได้เริ่มปูพรมทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำประมาณ 1,000 คน ในพื้นที่ตำบลวังทอง บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 และบ้านปงทอง หมู่ที่ 7           นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวม 


        โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ในพื้นที่ชุมชน 3 ตำบล ทั้งตำบลวังทอง วังทรายคำ และตำบลร่องเคาะ มียอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรวมทั้งหมด 66 ราย เป็นผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง 37 ราย, ตำบลวังทรายคำ 24 ราย และตำบลร่องเคาะ 5 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้าทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอวังเหนือ 39 ราย, โรงพยาบาลเวชชารักษ์ อำเภอเกาะคา 11 ราย, โรงพยาบาลพะเยา-ราม 2 ราย, โรงพยาบาลลำปาง 2 ราย และโรงพยาบาลสนาม อบจ.ลำปาง อีก 12 ราย 


         โดยการแพร่ระบาดดังกล่าว เกิดจากพฤติกรรมรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ได้มีการลงแขกช่วยกันหักข้าวโพด มีการดื่มน้ำ กินข้าว และดื่มสุราร่วมกัน ซึ่งจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว ได้ทำให้เกิดมีชาวบ้านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร่วมสังสรรค์วงสุรา ผู้สัมผัสในชุมชุน รวมทั้งหมดกว่า 604 ราย

            ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อและสังเกตอาการ หากไม่พบความผิดปกติต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามสถานที่พักคอย Community Isolation   จากสถานการณ์ดังกล่าว ปัจจุบันพื้นที่อำเภอวังเหนือได้มีการเตรียมความพร้อมจัดทำศูนย์พักคอย “Community Isolation” ไว้แล้ว 10 แห่ง กระจายอยู่ตามชุมชนในตำบลต่างๆ ทั้งตำบลร่องเคาะ วังทรายคำ วังแก้ว ทุ่งฮั้ว วังใต้ วังซ้าย วังทอง วังเหนือ ซึ่งมีจำนวนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยรวมทั้งหมด 330 เตียง 

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นกำชับให้ทุกหน่วยพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเตรียมมาตรการเสริมรองรับ ประสานพื้นที่อำเภอต่างๆ เตรียมจัดหาสถานที่สำหรับจัดทำศูนย์พักคอยเพิ่มเติมไว้ล่วงหน้า เผื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินมีผู้ป่วยมากกว่าจำนวนเตียงที่เตรียมไว้ และเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. พน้อมกำชับให้หน่วยงานพื้นที่กำกับดูแล ขอความร่วมมือชาวบ้าน หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้งดออกจากเคหะสถานหลังเวลาสามทุ่ม งดการรวมกลุ่มเกินกว่า 10 คน ทุกสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตามสถานประกอบกิจการจุดรับซื้อข้าวโพดผู้ประกอบการและพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม รวมถึงให้มีการตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ซ้ำทุกสามวัน ส่วนชาวบ้านผู้มาใช้บริการให้ผ่านการตรวจ ATK ด้วยเช่นกัน           นอกจากนี้ในพื้นที่ชุมชนผู้ติดเชื้อให้หน่วยงานสาธารณสุข นำชุดตรวจ ATK เข้าทำการตรวจเชิงรุกให้กับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำในพื้นที่ด้วย 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์